18 september 2023 - 09:56

Oplevering historische Bullebak

Oplevering historische Bullebak

Gouda/Amsterdam, 15 september 2023 - De monumentale brug Bullebak uit 1890 voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De afgelopen drie jaar gaf BAM Infra Nederland in opdracht van gemeente Amsterdam de brug een verjongingskuur. BAM vernieuwde de volledige brug mét behoud van zijn historische karakter, zodat hij weer honderd jaar mee kan. Vorige week werd De Bullebak feestelijk geopend door Micha Mos, stadsdeelbestuurder Centrum bij gemeente Amsterdam.

Techniek complex werk

Voor de renovatie van de brug verrichtte BAM Infra Nederland verschillende werkzaamheden, zoals funderings-, beton- en asfaltwerk, besturingstechniek, werktuigbouwkunde en staalbouw. BAM verving de oude houten funderingspalen door stalen funderingspalen, sloopte de oude gemetselde brugkelders en maakte nieuwe kelders van beton. Daarnaast vernieuwde BAM de oude beweegbare brugdelen en de brugbediening. Het openen en sluiten van de nieuwe Bullebak gebeurt nu met elektromechanische aandrijving.

Behoud van historische uitstraling

Het uiterlijk van de brug is nauwelijks veranderd, omdat de Bullebak een gemeentelijk monument is. De historische natuurstenen en gietijzeren leuning zijn uniek in vorm. Door de leuningdelen te nummeren en in te meten op ligging, konden ze na restauratie weer worden teruggeplaatst op hun oorspronkelijke locatie als een puzzel van historische elementen.

Ralf Keijser, projectleider bij BAM Infra Nederland: ‘Door nauwe samenwerking met gemeente Amsterdam konden wij invulling geven aan een technisch complex werk in een zeer uitdagende omgeving. Met als eindresultaat: een beweegbare brug met de technieken uit 2023. Mét behoud van de historische uitstraling van de oude brug.’

Oplevering historische Bullebak

Vereist precisiewerk

De Bullebak is een dubbele basculebrug, die opent en sluit met twee beweegbare delen. Deze zogenoemde ‘brugvallen’ zijn zware stalen constructies die in de brugkelders draaien als de brug opent. Deze vallen waren aan vervanging toe. Nauwkeurigheid is hierbij essentieel, zoals voor de uitlijning, het tramspoor en de besturing van de brug.

Werken in een kleine ruimte

Het was een technisch uitdagende klus, omdat de brug is omgeven door kwetsbare kademuren, kabels en leidingen en bebouwing. Daarnaast bevindt de brug zich middenin het centrum van Amsterdam, op een drukke locatie met een klein werkgebied. In de bouwfasering hield BAM hiermee constant rekening, bijvoorbeeld door de aan- en afvoer van materialen en materieel zoveel mogelijk via het water te doen.

Timelapse - Bullebak brug vernieuwd