Aankomst brugdelen voor de Nettelhorsterbrug in Lochem

Lochem/Gouda, 9 februari 2024 - De eerste delen van de toekomstige Nettelhorsterbrug zijn aangekomen in Lochem. Een mijlpaal voor het project én een zeldzame gebeurtenis in Nederland vanwege de grootte van de brug. In opdracht van provincie Gelderland legt BAM Infra Nederland in Lochem de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1 aan, mét een nieuwe brug over het Twentekanaal. Met het arriveren van de brugdelen breekt een nieuwe fase aan voor de werkzaamheden.

Unieke gebeurtenis in Nederland

Vanwege de omvang kan de brug niet in zijn geheel worden vervoerd. Daarvoor is de sluis bij Eefde te smal en zijn de bruggen op het Twentekanaal te laag. De brug wordt daarom in delen naar Lochem per schip gebracht.

Rick Bruinink, projectmanager bij BAM Infra Nederland: ‘Het is een uitzonderlijke gebeurtenis, omdat we een brug van deze omvang niet vaak bouwen in Nederland. De Nettelhorsterbrug is bijna 140 meter lang, 25 meter hoog en 12,5 meter breed. Het is een spectaculaire constructie die het resultaat is van een uitgekiend ontwerp, een nauwgezette voorbereiding en een hele goede samenwerking met alle betrokken partijen.’

Luchtfoto van de brugdelen die klaar liggen

Brug in delen

Op woensdag 7 en donderdag 8 februari 2024 kwam de eerste lading van de brug aan: het stalen brugdek, de twee einddwarsdragers met de booggeboorten en de boogstrik (het hoogste deel van de boog). Over twee weken komt de rest aan: de bogen van de brug. De stalen brugdelen uit de fabriek van de firma Aelterman in België vormen de basis van de brug. Van februari tot en met mei 2024 last BAM Infra de brugdelen op het Streekbetonterrein in elkaar. Dit terrein in Lochem is voor deze werkzaamheden speciaal omgevormd tot een groot bouwterrein.

De brug komt op veertien tijdelijke steunpunten te staan, evenwijdig aan de Goorseweg. Om de boogdelen over een aantal weken te kunnen bevestigen aan het dek, plaatst BAM een aantal grote boogtorens. De andere onderdelen van de brug, zoals het betonnen dek, de schampkanten en leuningen worden gebouwd, nadat de brug is ingevaren boven het Twentekanaal.  

Start nieuwe fase

Met het arriveren van deze brugdelen start een nieuwe fase voor onze werkzaamheden op het project. Waar BAM Infra tot op heden vooral langs de N332 Rengersweg, de Kwinkweerd en aan de noordzijde van het Twentekanaal werkte, is BAM nu op het gehele tracé van vier kilometer aan het werk. Ten oosten van de bouwlocatie van de nieuwe brug is BAM al in een vergevorderd stadium met de aanleg van de oprit van de brug over het Twentekanaal. Ook zijn de eerste delen ontgraven voor de nieuwe provinciale weg die ten zuiden van de Goorseweg komt te liggen.

Abe Esselink, projectorganisator bij BAM Infra Nederland: 'Door transparante communicatie, flexibel samenwerken en een oplossingsgerichte instelling van alle partijen, konden we tijdens het voorbereidingstraject snel anticiperen op uitdagingen die we onderweg tegenkwamen. Mét een constante focus op elkaars belangen. Rust en onderlinge respect voerden de boventoon tijdens de operatie.'

Invaarmoment brug

In het weekend van 8 en 9 juni 2024 plaatst BAM de brug op zijn definitieve plek. Het transport van dit enorme stalen bouwwerk en het vervoer over het water (het ‘invaren’) is een grote, spannende operatie die niet vaak in Nederland is te zien.

Nieuwe provinciale weg N346

Naast de brug over het Twentekanaal, bouwt BAM Infra vier nieuwe kruisingen op de bijna vier kilometer nieuwe provinciale weg. Daarnaast legt BAM drie nieuwe fiets- en voetgangersbruggen aan; twee tussen de bestaande Lochemse brug en het station, en één naast de Rengersweg over het spoor. Ook is de volledige herinrichting van het stationsgebied en de landschappelijke inrichting onderdeel van het project met veel aandacht voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. BAM verzorgde samen met wUrck het ontwerp. Het doel van het project is het verbeteren van de bereikbaarheid, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving. Na afronding van de werkzaamheden is BAM vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kunstwerken en de zonnepanelen. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2025 zijn afgerond.