Contract gemeente Deventer voor duurzaam en datagedreven asfaltonderhoud

Gouda, 7 februari 2024 – BAM Infra Nederland verzorgt met ingang van april 2024 gedurende ten minste een jaar het asfaltonderhoud voor gemeente Deventer. Bij de onderhoudswerkzaamheden gebruikt BAM lage-temperatuurasfalt om de CO2-uitstoot te verminderen. Verder pakt BAM het onderhoud datagestuurd aan en zorgt daarmee dat de gemeente ook voor de lange-termijnplanning inzicht heeft in de staat van de weg.

Raamovereenkomst voor efficiënt en duurzaam onderhoud

Gemeente Deventer omvat naast de stad Deventer ook de dorpen Bathmen, Diepenveen en Schalkhaar. De gemeente heeft het asfaltonderhoud in de vorm van een raamovereenkomst voor een jaar aan BAM Infra Nederland gegund met mogelijkheid tot verlenging met drie keer een jaar. Jan Pluim, programmaonderdeelmanager van gemeente Deventer en Fred-Jan Moll, regiodirecteur van BAM Infra Nederland hebben de raamovereenkomst voor het asfaltonderhoud ondertekend tijdens de Infra Relatiedagen in Hardenberg.

Fred-Jan Moll, BAM Infra Nederland: ‘We kijken uit naar de samenwerking met gemeente Deventer. Om de CO2-uitstoot van de onderhoudswerkzaamheden te beperken, passen we onze duurzamere asfaltmengsels toe. Met behulp van data zorgen we voor een efficiënte planning van de werkzaamheden.’

Lage temperatuurasfalt en duurzaam materieel

Het asfalt dat BAM gebruikt voor het onderhoud, is lage-temperatuurasfalt. De productie van dit asfalt kost minder energie dan bij traditioneel asfalt, omdat het wordt geproduceerd bij een temperatuur van 110 in plaats van 165 graden Celsius. Dit leidt tot een vermindering van de CO2-uitstoot met dertig procent.

Contract gemeente Deventer voor duurzaam en datagedreven asfaltonderhoud