Havenbedrijf Rotterdam garandeert voortgang energietransitie tijdens aanleg emplacement Maasvlakte Zuid

(Persbericht Havenbedrijf Rotterdam:) - Havenbedrijf Rotterdam is begonnen met de voorbereiding van de aanleg van een nieuw spooremplacement Maasvlakte Zuid.

Op donderdag 28 maart ondertekenden daartoe Havenbedrijf Rotterdam en BAM Infra de overeenkomst voor de aanleg van de ondergrondse leidingkokers. Die zorgen ervoor dat de leidingen die nodig zijn voor nieuwe projecten van de energietransitie op eenvoudige wijze onder het nog te bouwen spooremplacement kunnen worden aangelegd. Het nieuwe spoorknooppunt zal op meerdere plaatsen deze leidingstrook kruisen.

De aanleg van het Emplacement Maasvlakte Zuid (EMZ), die in 2027 in bedrijf zal worden gesteld, past in het streven van het Havenbedrijf, ProRail en de Europese Commissie (EC) om het spoorvervoer te stimuleren. De EC wil in zijn zogenoemde European Green Deal het aandeel van vrachtvervoer per spoor in 2030 verhogen met 50 procent en in 2050 met 100 procent. Railvervoer stimuleert decarbonisatie van het vrachtvervoer en is een goed alternatief voor de binnenvaart bij hoog of laag water.

Ondergrondse constructies

Voor de aanleg van het EMZ zijn ondergrondse constructies nodig om verschillende kabel- en leidingtracés te ‘overkluizen’. Daar waar de tracés de infrastructuur kruisen, zijn dan ondergrondse voorzieningen uitgewerkt, zodat daar ‘bovengronds’ geen last meer van is. Bovendien komen er leidingkokers voor toekomstige leidingen die veelal te maken hebben met de energietransitie. De overlast bij het spoor wordt zodoende beperkt, omdat de leidingkoker zorgt voor doorgang onder het spoor.

Uitbreiding bedrijvigheid Maasvlakte

Tien jaar na de aanleg van Maasvlakte 2 komt dit nieuwe havengebied tot volle ontwikkeling. Zo werkt het Havenbedrijf momenteel intensief aan de uitbreiding van de containerterminals op de Maasvlakte. RWG breidt uit met 920 meter kademuur en een extra haventerrein van 45 hectare. APM Terminals krijgt een kilometer kademuur erbij en 47,5 hectare haventerrein. Dat betekent een capaciteitsuitbreiding van totaal 3,8 miljoen TEU containers.

Ook op het gebied van de energietransitie gebeurt er het nodige op de Maasvlakte: de aanleg van de bioraffinaderij van Neste en de waterstoffabriek van Shell, het elektriciteitsknooppunt van Tennet, de aanleg en uitbreiding van SIF dat funderingen voor windturbines op zee produceert. Het Havenbedrijf streeft er naar dat een belangrijk deel van het transport dat hierdoor ontstaat, via het spoor gaat.

Uitbreiding havenspoorlijn

Het Havenbedrijf stimuleert het gebruik van het spoor door onder meer de havenspoorlijn efficiënter te maken. Zo opende het in 2021 nog het Theemswegtracé, een nieuw stuk havenspoorlijn ter vervanging van de Calandspoorbrug. Het EMZ is een gezamenlijke project van ProRail en het Havenbedrijf. Door de aanleg ervan verwacht het Havenbedrijf jaarlijks de samenstelling van 6.750 extra treinen te stimuleren tussen Maasvlakte en het achterland. Iedere trein houdt 56 vrachtwagens van de weg.

Klik hier voor het originele persbericht.

Havenbedrijf Rotterdam garandeert voortgang energietransitie tijdens aanleg emplacement Maasvlakte Zuid

Van links: Joost de Jong (manager Commercie BAM Infra), Eric van Avendonk (regiodirecteur BAM Infra); Egbert van der Wal (executive manager Havenbedrijf) en Bekir Calim (programma manager Havenbedrijf).