BAM bevestigt start programma aandeleninkoop

Koninklijke BAM Groep nv start vandaag een programma voor de inkoop van 7.216.389 gewone aandelen ter compensatie van het verwateringseffect als gevolg van de uitgifte van stockdividend. Daarnaast omvat het programma de inkoop van eigen aandelen ten bedrage van circa € 30 miljoen, zoals aangekondigd op 15 februari 2024.

De inkoop van eigen aandelen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke broker en overeenkomstig de machtiging, die is verleend door de jaarlijkse algemene vergadering van 10 april 2024.

Het programma kent een uiterste einddatum van 31 december 2024. BAM zal de markt via wekelijkse persberichten en updates op de website informeren over de voortgang van de uitvoering.

Nadere informatie

Dit persbericht bevat koersgevoelige informatie, zoals bedoeld in artikel 7(1) van de Europese verordening marktmisbruik.