Bouwwereld geholpen met nieuwe webtool voor constructieve veiligheid: Borgr gelanceerd!

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht is de gloednieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Deze tool is een belangrijke stap voorwaarts in de missie van KPCV om maximale aandacht te geven aan constructieve veiligheid in alle fasen van elk bouwproject.

Borgr: veiligheid borgen in het hele proces

Borgr is een online tool die constructieve veiligheid borgt in het gehele ontwikkelproces. Van het startsein tot de oplevering en het gebruik van een bouwwerk, leidt Borgr de gebruiker stap voor stap door het project. De tool stelt gerichte vragen over veiligheid in elke fase, zodat er tijdig aandacht is voor potentiële risico's. Gebruikers kunnen antwoorden bevestigen, relevante informatie toevoegen en hun teamleden informeren, zowel intern als extern.

Samenwerking voor een veiliger bouwproces

De ontwikkeling van Borgr is een gezamenlijk initiatief van KPCV en haar partners. Tijdens de lancering riepen sprekers, waaronder Job Dura (CEO Dura Vermeer), Joost Nelis (COO BAM Nederland), Paul Hooijschuur (partner Pieters Bouwtechniek), Jeroen Lammertse (directeur Aboma) en Dick Stoelhorst (voorzitter KPCV), alle ketenpartners in de bouw op om gebruik te maken van deze nieuwe webtool.

‘Door samen te werken en onze kennis te delen, kunnen we projecten steeds veiliger ontwikkelen’, aldus Dick Stoelhorst, voorzitter van KPCV.

Eerste ervaringen met Borgr

Tijdens het symposium gaven Dik Spekkink (contentmanager KPCV), Ronald de Groot (veiligheidskundige bij Dura Vermeer) en René Sterken (hoofd cluster Ontwerp & Engineering bij BAM Advies & Engineering) een toelichting op de werking van Borgr en deelden ze hun eerste ervaringen met de tool. De reacties waren unaniem positief: Borgr wordt gezien als een gebruiksvriendelijke en praktische tool die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het borgen van constructieve veiligheid in de bouw.

De toekomst van constructieve veiligheid

Met de lancering van Borgr zet KPCV een belangrijke stap in het verhogen van de constructieve veiligheid van de bouwsector. De tool heeft het potentieel om de veiligheid op bouwplaatsen aanzienlijk te verbeteren en zo het aantal bouwongevallen te verminderen.

Voor meer informatie over Borgr: https://kpcv.nl/.

Bouwwereld geholpen met nieuwe webtool voor constructieve veiligheid: Borgr gelanceerd!