AM, de Hartstichting en Kenniscentrum Sport & Bewegen lanceren praktische gids met bouwstenen voor een gezonde leefomgeving

Vandaag is tijdens de PROVADA de gids ‘Buurt in beweging’ gelanceerd. Deze praktisch toepasbare gids, is een gezamenlijk initiatief van de Hartstichting, Kenniscentrum Sport & Bewegen en gebiedsontwikkelaar AM, die concrete bouwstenen voor een gezonde leefomgeving biedt voor iedereen.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft op dit moment overgewicht en één op de acht kinderen is te zwaar, wat de kans op ernstige ziektes zoals hart- en vaatziekten verhoogt. Zonder verandering zal dit de komende tien jaar nog eens een miljoen mensen extra treffen, wat een enorme druk op de zorg en torenhoge maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Onze leefomgeving heeft een enorme impact op ons fysieke, mentale en sociale welzijn. Hoewel het ontwerpen van een gezonde leefomgeving een positieve boost kan geven, wordt deze kans momenteel nog onvolledig benut.

Vanuit de gezamenlijke ambitie om Nederland gezonder te maken hebben de Hartstichting, Kenniscentrum Sport & Bewegen en AM de handen ineengeslagen Het resultaat van deze samenwerking is een gids met bouwstenen, die ontwikkelaars, architecten en beleidsmakers de nodige handvatten en inspiratie biedt om openbare ruimtes zo in te richten dat ze beweging en sociale interactie stimuleren. De gids bevat inspirerende voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland, zoals groene woongebouwen, fietsroutes en eetbare woonwijken.

De gids is te downloaden via: https://www.am.nl/buurt-in-beweging-bouwstenen-voor-een-gezonde-leefomgeving/.

AM, de Hartstichting en Kenniscentrum Sport & Bewegen lanceren praktische gids met bouwstenen voor een gezonde leefomgeving

Over de Initiatiefnemers

Over de Hartstichting

Iedereen een gezond hart, voor nu én later. Dat is het doel van de Hartstichting. Want alles start met het hart! Er zijn nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Komen we niet in actie, dan zijn dat er over enkele jaren 1 miljoen méér dan nu. Daarom wil de Hartstichting de hartgezondheid van Nederland substantieel en duurzaam verbeteren. Meer informatie? Kijk op hartstichting.nl

Over Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, praktijk en beleid toepasbaar voor professionals in de sport, zorg, welzijn, onderwijs en ruimte. Met betrouwbare kennis die de kwaliteit en effectiviteit van sport en bewegen verhoogt, draagt Kenniscentrum Sport & Bewegen bij aan een vitale en sociale samenleving. Meer informatie? Kijk op kenniscentrumsportenbewegen.nl

Over AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Als betrokken gebiedsontwikkelaar plaatsen wij maatschappelijke uitdagingen in het hart van ons ontwikkelproces. Wij werken samen met belanghebbenden op basis van conceptuele kracht, innovatie en co-creatie. Geïnspireerd door actuele maatschappelijke thema’s, leggen wij in het bijzonder het accent op betaalbaar wonen en klimaatpositieve gebiedsontwikkeling. In samenwerking met overheden, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en overige vastgoedgebruikers ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM, onderdeel van Koninklijke BAM Groep, zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven. Zie ook www.am.nl.

Nadere informatie: AM, afdeling communicatie, (030) 609 72 22 of communicatie@am.nl.

Illustraties in hoge resolutie zijn te downloaden bij het persbericht op www.am.nl

Voor meer informatie over de gids ‘Buurt in beweging’ kunt u contact opnemen met Frank Vonk (frank.vonk@am.nl). De gids is via www.am.nl te downloaden.