NLV en BAM vieren 12,5 jaar ketensamenwerking en 2.200 verduurzaamde woningen

NLV en BAM Wonen hebben op de vastgoedbeurs Provada 12,5 jaar ketensamenwerking gevierd. Sinds begin 2012 verduurzaamt BAM Wonen in opdracht van vastgoedvermogensbeheerder NLV (Nederlands Vastgoed) huurwoningen door heel Nederland. De teller staat op veertig projecten en 2.200 woningen. Om deze viering kracht bij te zetten, geeft BAM Wonen 125 bomen aan NLV cadeau, die door Trees for All in Nederland zullen worden geplant.

Gedurende de samenwerking zijn in bijna alle provincies woningen verduurzaamd voor een aantal pensioenfondsen waarvoor NLV de woningportefeuille beheert. Met de verduurzaming van de in totaal veertig projecten wordt per jaar 1 miljoen m3 gas bespaard. Daarnaast is een CO2-reductie van 1,78 miljoen kilogram per jaar gerealiseerd.

Meer wooncomfort voor 2.200 huishoudens

Naast de verduurzaming van de woningen en het verlagen van het energieverbruik, is er op alle projecten ook veel aandacht geweest voor het bewonerscomfort en het wonen in een beter binnenklimaat. Het ambitieniveau van de projecten is de afgelopen jaren sterk verhoogd van label B naar gasloze woningen. Daarnaast hebben woningen indien nodig ook een esthetische upgrade gekregen. Ook is er veel aandacht voor natuurinclusieve oplossing om enerzijds de biodiversiteit in de wijk te bevorderen en anderzijds het leefklimaat te verbeteren, bijvoorbeeld met toepassingen om overtollige neerslag op te vangen. Na oplevering komt de gemiddelde huurderstevredenheid over alle projecten uit op een 8,1.

Met de verduurzaming van de woningen van NLV geeft BAM Wonen uitvoering aan de BAM-strategie Building a sustainable tomorrow, waar nadrukkelijk ingezet wordt op duurzaamheid in samenhang met industrialisering en digitalisering.

‘12,5 jaar geleden zagen we veel minder ketensamenwerkingen in de energietransitie dan nu. We zien NLV als een pionier op het gebied van verduurzamen. We zijn trots dat we NLV als een van onze eerste klanten mogen bedienen bij het vergroenen van hun portefeuille. Samen hebben we grootse resultaten bereikt. Dat vieren we vandaag met veel plezier’, aldus Jasper Blanken, directeur verduurzamen bij BAM Wonen.

Op dit moment verduurzaamt BAM Wonen 38 eengezinswoningen in Alkmaar en 34 eengezinswoningen in Tilburg. Voor vier vervolgprojecten is de planvoorbereiding inclusief bewonerscommunicatie opgestart.

Nadere informatie: BAM Wonen, afdeling Communicatie, (030) 659 89 44 of communicatie.wonen@bam.com.

NLV en BAM vieren 12,5 jaar ketensamenwerking en 2.200 verduurzaamde woningen

Van links: Jasper Blanken (BAM Wonen), Patrick Ruwiel (NLV), Henry Jongerden (BAM Wonen), Erwin de Kaper (BAM Wonen), Steven Klaassen (BAM Wonen) en Jorg de Jonge (NLV).