Toepassing ter plekke koud recyclen van asfalt in Venray

Op de Kiekweg in Venray passen gemeente Venray en BAM Infra Nederland een innovatieve techniek toe, waarbij asfalt ter plekke koud wordt gerecycled tot een draagkrachtige verhardingslaag. De techniek past in de duurzame ambities van gemeente Venray en BAM om het gebruik van primaire grondstoffen en de uitstoot van CO2 te reduceren. BAM Infra is op 27 mei gestart met de werkzaamheden en verwacht die conform planning op 12 juli af te ronden.

Drie proefvakken 

BAM realiseert op de Kiekweg drie proefvakken, waarbij het gefreesde asfalt wordt gebruikt als nieuwe verhardingslaag. Die verhardingslaag is niet gebonden, maar gestabiliseerd met bitumen; zogenoemd bitumen-gestabiliseerd materiaal (BSM). Per proefvak krijgt de asfaltdeklaag die op de BSM-laag wordt aangebracht een andere dikte. Op die manier kan BAM tijdens en na de aanleg inspecties, metingen en onderzoek verrichten naar de kwaliteit met als doel in de toekomst de dikte van de asfaltdeklaag zoveel mogelijk te beperken.

Het eerste proefvak krijgt één asfaltdeklaag van 50 mm. In het tweede proefvak wordt de BSM-laag afgedekt met een tussenlaag van lage-temperatuurasfalt en een deklaag van 35 mm traditioneel asfalt. Het derde proefvak krijgt een dunne asfaltdeklaag van 35 mm. BAM heeft deze techniek vorig jaar toegepast in Heijningen. In Venray volgt BAM een aangepaste werkwijze vanwege de teerhoudende tussenlaag in het bestaande asfalt, die moet worden afgevoerd.

Toepassing ter plekke koud recyclen van asfalt in Venray

Terugdringen gebruik primaire grondstoffen en CO2-uitstoot

Het toepassen van koude recycling past in de duurzame ambities van gemeente Venray en BAM. Gemeente Venray richt zich op het behouden van de positieve eigenschappen van asfalt zoals de geluiddempende werking en de onderhoudsvriendelijkheid. Tegelijkertijd wil ze vanuit haar ambities het gebruik van primaire grondstoffen en daarmee CO2-uitstoot terugdringen om de nadelige aspecten van traditioneel asfalt zoveel mogelijk te beperken.

Wim Schryver, wethouder gemeente Venray: ‘We zijn er heel trots op dat BAM samen met ons deze innovatieve techniek op de Kiekweg voor het eerst wil toepassen. Als deze proef succesvol is, en daar hebben wij alle vertrouwen in, dan betekent dit heel veel voor het toekomstig onderhoud van onze wegen. Dit zal door fors minder gebruik van energie en asfalt en hergebruik van oude materialen een heel stuk duurzamer zijn.'

Vanuit de strategie Building a sustainable tomorrow is BAM voortdurend met opdrachtgevers en partners op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen door bijvoorbeeld de werkzaamheden zoveel mogelijk elektrisch uit te voeren, het gebruik van primaire grondstoffen te reduceren en materialen als asfalt en beton te verduurzamen.

Rob Leenders, bedrijfsleider bij BAM Infra Nederland: 'Gemeente Venray geeft ons de mogelijkheid om met deze proefvakken de kwaliteit van afdeklagen in verschillende diktes te laten zien. Naast het toepassen van koude recycling kunnen we hiermee een extra stap zetten in het optimaliseren van een duurzame verhardingsconstructie. En daarmee de CO2-uitstoot nog verder verminderen en het gebruik van primaire grondstoffen te minimaliseren. Wij zijn ontzettend blij met het vertrouwen van gemeente Venray om dit samen te realiseren.'

Het hergebruik van het bestaande asfalt tot een draagkrachtige verhardingslaag zoals op de Kiekweg in Venray levert een forse vermindering van CO2-uitstoot op die vrijkomt bij de productie van nieuwe grondstoffen. Ook het toepassen van lage temperatuurasfalt in de tussenlaag en het verminderen van de asfaltlaagdikte zorgt voor een reductie van CO2-uitstoot. De productie van dit asfalt gebeurt bij een temperatuur van 110 graden Celsius ten opzichte van 165 graden Celsius bij traditioneel asfalt. BAM brengt de deklagen aan met de eigen elektrische asfaltset.

Werkwijze koude recycling Venray

Het frezen van het bestaande asfalt gebeurt laag voor laag. De teerhoudende laag wordt hierbij afgevoerd en de verharding uit de andere lagen gaat tijdelijk naar een depot. Vervolgens mengt BAM deze verharding in een recycler met schuimbitumen en vulstof. Hierdoor ontstaat een nieuw gestabiliseerd materiaal dat door de schuimbitumen flexibele eigenschappen heeft. Na het mengen met de recycler verdicht BAM dit BSM door een grondverdichter, een tandemwals en een bandenwals tot de gewenste eindverdichting. De laatste stap is de afdekking met asfalt.

Toepassing ter plekke koud recyclen van asfalt in Venray