Aanleg Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte op duurzame wijze

De bouw van het Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte is gegund aan BAM Infra Nederland. In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam vervangt BAM Infra de gelijkvloerse kruisingen door een ongelijkvloerse kruising. BAM Infra voert de werkzaamheden uit op een zo’n veilige en duurzaam mogelijke wijze, waarbij de reductie van CO2-uitstoot tijdens de uitvoering hoog in het vaandel staat. Het viaduct is essentieel voor zowel de verdere ontwikkeling van het gebied, als voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de terreinen rondom de Prinses Alexiahaven. De bouwwerkzaamheden starten in juni 2025 en BAM levert het project naar verwachting in november 2026 op. Op dinsdag 2 juli ondertekenden alle partijen het contract.

Betere bereikbaarheid en veiliger

De ongelijkvloerse kruising in het uiterste westen van de haven is noodzakelijk om de veiligheid in het verkeer te bevorderen en gebiedsontwikkeling rond de Prinses Alexiahaven verder te stimuleren. BAM Infra bouwt drie viaducten om veilig verkeer mogelijk te maken. Het project omvat veel grondwerk en het aanleggen van op- en afritten. Daarnaast verhoogt BAM de Mekongweg om deze bovenop de nieuwe viaducten te laten aansluiten. BAM verbreedt de Maasvlakteweg over een lengte van 3,5 kilometer van twee keer één rijbaan naar twee keer twee rijbanen. BAM legt nieuwe fietspaden aan en past de weginrichting en installaties aan, waaronder ondergrondse blusleidingen. De bestaande gelijkvloerse kruisingen worden verwijderd. BAM werkt zorgvuldig rondom de kabels en leidingen van de Maasvlakte die door het projectgebied lopen.

Met minimale hinder

Tot slot legt BAM een tijdelijke Maasvlakteweg aan, zodat het gebied vrij blijft voor de bouw. BAM heeft een plan opgesteld om verkeershinder te minimaliseren. Dit plan zorgt ervoor dat hulpdiensten altijd toegang hebben en dat vrachtwagens kunnen parkeren bij calamiteiten.

Reductie CO2-uitstoot

Voor zowel Havenbedrijf Rotterdam, als BAM is het reduceren van CO2-uitstoot een belangrijke duurzaamheidsdoelstelling. Dit komt sterk terug binnen dit project. In nauwe samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam heeft BAM duurzame maatregelen bepaald, die bijdragen aan de gezamenlijke ambitie om de haven in 2050 klimaatneutraal te maken.

Aanleg Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte op duurzame wijze

Van links: Henk Post (managing director BAM Infra Civiel), Vivienne de Leeuw.(CFO Havenbedrijf Rotterdam), Carla Rodenburg (executive director BAM Infra Nederland) en Egbert van der Wal (hoofd Port Development Havenbedrijf Rotterdam). Visual: Zwarts & Jansma Architects.

Henk Post, managing director bij BAM Infra Nederland: ‘De mobiliteit in en rond de Rotterdamse haven is van belang voor de ontwikkeling van Nederland. Dankzij de gezamenlijke duurzaamheidsambities is het mogelijk om zowel het viaduct zelf als de wijze van bouwen zo te concretiseren dat een groener en duurzamer Nederland tastbaar wordt.’

Emissiearme bouwplaats

Zo streeft BAM naar een emissiearme bouwplaats. BAM zet bijvoorbeeld divers elektrisch materieel in, zoals elektrische kranen, shovels en asfaltsets. Hiervoor komt voor het eerst in de haven een laadplein voor elektrische materieel, dat is bestemd voor één specifieke bouwplaats. Verder gebruikt BAM HVO100-brandstof in plaats van reguliere diesel. De inzet van HVO100 is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van BAM. Het doel is emissieloos werken, maar tot al het BAM-materieel emissieloos is, wordt HVO100 als transitiebrandstof gebruikt. Het bespaart negentig procent CO2-uitstoot ten opzicht van gewone brandstof.

Duurzaam beton

Voor al het betonwerk is BAM voornemens om het duurzame betonmengsel GROENR toe te passen, wat ongeveer 595.000 kg CO2-uitstoot bespaart ten opzichte van traditionele mengsels. GROENR bevat aanzienlijk minder cement en bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Dit leidt tot veel minder CO2-uitstoot, terwijl het beton voldoet aan de huidige normen en richtlijnen van veiligheid en sterkte. Met de inzet van elektrisch materieel, de toepassing van duurzaam beton en het gebruik van HVO100 streeft BAM naar vermindering van de CO2-uitstoot tijdens de uitvoering van de aanleg van het Prinses Alexiaviaduct.

Aanleg Prinses Alexiaviaduct op de Maasvlakte op duurzame wijze