Koud-asfaltrecycling toegepast bij reconstructie Loevesteinse Randweg op Schiphol

Samen met Schiphol stimuleert BAM de toepassing van innovaties om de gezamenlijke duurzame ambities te realiseren. BAM Infra heeft daarom op de Loevesteinse Randweg op Schiphol het innovatieve concept Bitumen geStabiliseerde Materialen (BSM) toegepast door asfalt koud te recyclen. De Loevesteinse Randweg die nodig een opknapbeurt nodig had, ontsluit de parkeerplaatsen P5 en P42 en is ook de plek waar taxichauffeurs hun elektrische taxi’s opladen.

BAM Infra heeft deze werkzaamheden uitgevoerd samen met Arkil (Denemarken) en Freesmij.

Koud-asfaltrecycling

Nieuwe ‘koele’ techniek

Door asfalt koud te recyclen, wordt van de bestaande asfaltverharding een nieuwe verhardingslaag gemaakt. Deze nieuwe techniek vermindert de CO2-uitstoot (minder transportbewegingen en verwerking bij omgevingstemperatuur) en het gebruik van primaire grondstoffen. Daarnaast kan bestemmingsverkeer na toepassing van BSM zo nodig direct na de wals over de asfaltverharding heen rijden. Er is geen afkoelingsperiode nodig, want er wordt koud materiaal toegepast. De toplaag kan enkele dagen later worden aangebracht, als er voldoende lengte is om in één keer te asfalteren.

97% recycling bij een productietemperatuur van 15 ⁰C

Het bijzondere van deze nieuwe techniek is, dat BAM een ongebonden verhardingslaag realiseert met een groot draagvermogen. Door enkel een kleine hoeveelheid schuimbitumen (2%) en vulstof (1%) toe voegen, wordt het mengsel stabiel en kan het worden verdicht tot een draagkrachtige laag. Met deze circulaire oplossing heeft BAM het asfalt van de Loevesteinse Randweg vernieuwd door al het aanwezige materiaal (97%) ter plekke her te gebruiken bij een productietemperatuur van zo’n 15 ⁰C, gelijk aan de buitentemperatuur. Transport van het gefreesde asfalt is niet nodig. BAM gebruikt het meteen als nieuwe tussenlaag, die niet gebonden maar gestabiliseerd is met bitumen. Hierdoor is het materiaal niet gevoelig voor vermoeiing (scheuren) en kan een constructie worden gerealiseerd met een ontwerplevensduur van dertig jaar, waarbij alleen de asfaltdeklaag van slechts 4 cm eens in de vijftien jaar tot twintig jaar wordt vervangen.

BAM heeft deze nieuwe techniek inmiddels toepast in opdracht van gemeente Moerdijk en gemeente Venray

Duurzame samenwerking met Schiphol

Sinds 2019 heeft BAM een langdurige samenwerking voor negen jaar met Schiphol. BAM werkt op drie plekken; in de boven- en ondergrondse infrastructuur en in de terminal. De bijzondere en transparante samenwerking met Schiphol heeft de afgelopen zes jaar geresulteerd in mooie successen op het gebied van duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld de bouw van de circulaire doorlaatpost 90 met materiaal uit de sloop van drie kantoorpanden en drie vrachtgebouwen op Schiphol, alsook de gerenoveerde Amsterdam-Bataviaweg waar BAM heeft gebruikgemaakt van duurzame asfaltmengsels en elektrisch materieel of het emissieloos aanbrengen van 160 kilometer hoogspanningskabel op de Kaagbaan in slechts tien weken tijd.

Koud-asfaltrecycling