Oude Haagsebrug: Een brug slaan door samen te werken

In een recordtijd van zeven maanden slopen én bouwen wij de Oude Haagsebrug, de belangrijkste busverbinding tussen Schiphol en Amsterdam. Een behoorlijke uitdaging; het moet veilig, snel en met minimale hinder. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Juist, door samenwerken! Over business units en afdelingen binnen BAM Infra Nederland heen. CEO Ruud Joosten en Executive Director Infra Carla Rodenburg bezochten het project en gingen in gesprek met het projectteam. 

Oude Haagsebrug

Bijzonder

De Oude Haagsebrug speelt al 90 jaar lang een rol in de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Sinds 2002 is het dé cruciale busverbinding tussen Schiphol en Amsterdam. Omdat de brug in slechte staat is, vervangen wij deze. ‘Bijzonder is dat dit het eerste project is binnen ons langdurige onderhoudscontract met Schiphol Airport waar een groot deel uit civiele werkzaamheden bestaat, ‘ vertelt Alfred Siemes, directeur bij BAM Infra Civiel. ‘En zoals het er nu uit ziet, zullen er meer van dit soort projecten volgen. Zo gaan we binnenkort starten met een energie-inkoopstation voor Alliander en Schiphol. Deze bestaat ook uit relevante civiele werkzaamheden. Daarnaast werken we op het project Vervangen Oude Haagsebrug met veel verschillende disciplines vanuit BAM Infra Nederland.’

Oude Haagsebrug

Krachten bundelen

Alfred gaat verder: ‘In het langdurig onderhoudscontract, perceel 3, met Schiphol zijn Infra Asset Management en Infra Wegen verantwoordelijk. Op het project Vervangen Oude Haagsebrug met haar civiele werkzaamheden zetten we naast de expertise van deze twee business units, ook die van Infra Civiel, Funderingstechnieken en Infraconsult in. Daarnaast werken we samen met BAM Infra Verkeerstechniek. We bouwen eigenlijk niet alleen een brug, maar slaan zo ook een brug tussen verschillende disciplines en teams binnen BAM. We benutten elkaars expertise optimaal. En dat werpt zijn vruchten af. Zo ligt er door onze krachten te bundelen met die van de opdrachtgever een uitgekiend ontwerp en een doordachte uitvoeringsmethodiek met een robuuste planning.’ 

In rap tempo

Aangezien er dagelijks duizenden reizigers gebruik maken van deze busverbinding, kan de brug niet te lang gesloten blijven. Een goede voorbereiding en slimme werkmethodiek zijn essentieel om de brug zo snel mogelijk te slopen en opnieuw te bouwen. Alfred: ‘In 2023 bouwden we onder de oude brug al twee steunpunten van de nieuwe brug. Dit bespaart tijd tijdens de stremmingsperiode. Daarnaast gebruiken we onze 4D planning, die zowel ons als onze opdrachtgever en stakeholders goed inzicht geeft in de bouwfaseringen. Verder werken we ook met prefab onderdelen; naast de prefab kokerliggers is er hier gekozen voor prefab kolommen. Zo zoeken we steeds naar duurzame, digitale en herhaalbare oplossingen om de deadline te halen.’

Carla Rodenburg: ‘Passie, betrokkenheid en teamwork stonden centraal tijdens ons projectbezoek. Dat is nodig om de uitdagingen zoals vergunningen, munitie uit de Tweede Wereldoorlog, het hanteren van zware brugelementen en het coördineren van complexe logistiek het hoofd te bieden. Dit project laat zien wat we bereiken als we onze krachten bundelen om te werken in een drukke en uitdagende omgeving. Met zo min mogelijk hinder.’

Omgeving

‘Naast een efficiënt bouwproces lag er veel nadruk op een goede relatie met de omgeving,’ vervolgt Alfred. ‘Vanaf het begin overlegden we actief overleg met omwonenden over het ontwerp en bouwoverlast. Via een website, nieuwsbrieven en direct contact informeerden we constant de buurt. Zo hadden we tijdens de sloopfase dagelijks contact met bezorgde bewoners, waarbij het hele team, inclusief onderaannemers, betrokken was om zorgen weg te nemen en overlast te minimaliseren.’

Oude Haagsebrug

Tevreden klanten

Voor dit project werken Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland samen. Deze meervoudige samenwerking lijkt complex, maar loopt in de praktijk erg goed. Zij aan zij werken we met hen en niet in de traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer opzet. ‘De 3-fasen aanpak was een hele goede basis om samen met de opdrachtgevers dit project intensief voor te bereiden,’ legt Alfred uit. ‘Dat zie je nu ook terug in een gestroomlijnde uitvoering buiten. Doordat we in een vroeg stadium aan tafel zaten, konden we samen met de klant komen tot een oplossing die paste bij hun behoefte. Zoals de snelheid waar zij grote waarde aan hechten. Met deze opzet konden wij versnellen in de voorbereiding en de ontwerpfase. Risico’s minimaliseren en een betrouwbare planning maken.’

Ruud Joosten: ‘Dit project toont de kracht van samenwerking en planning. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers zoals Schiphol en lokale overheden, kunnen we zelfs in complexe omgevingen hoogwaardige infrastructuur realiseren met minimale hinder. Het bewijst dat wanneer we samenwerken en grenzen overstijgen, we buitengewone resultaten kunnen behalen.’