94,1% van de Effecten aangemeld onder openbare biedingen op AM

20 januari 2006 14:38 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 20 januari 2006 - Onder verwijzing naar de openbare mededeling en het biedingsbericht, beide gedateerd op 22 december 2005, maakt Terra Amstel, een groepsmaatschappij van Koninklijke BAM Groep, het volgende bekend met betrekking tot de aanbevolen openbare biedingen op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van AM (Aandelen) en op alle geplaatste en uitstaande warrantrechten, inwisselbaar voor Aandelen (Warrants en samen met de Aandelen, de Effecten) (de Biedingen).

Per de sluiting van de aanmeldingstermijn op 20 januari 2006 om 15.00 uur (Amsterdamse tijd) is 93,8% van de Aandelen en 100,0% van de Warrants aangemeld onder de Biedingen. De aangemelde Aandelen en Warrants tezamen vertegenwoordigen 94,1% van het totaal aantal uitstaande Effecten.

Terra Amstel zal de Biedingen gestand doen nadat aan alle voorwaarden, zoals vermeld in het biedingsbericht van 22 december 2005, is voldaan. Een openbare mededeling hieromtrent zal niet later dan vrijdag 27 januari 2006 worden gedaan.

Dit is een openbare mededeling in gevolge artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Nadere informatie: A.C. Pronk, telefoon (030) 659 86 21.

Dit persbericht is gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandstalige versie prevaleert boven de Engelstalige versie.