Aanvraag bouwvergunning laatste fase Waterwijk - Ypenburg door BAM Vastgoed

22 december 2005 20:28 - AM bv

Bunnik, 22 december 2005 - BAM Vastgoed heeft de bouwaanvraag ingediend van de laatste fase in de Waterwijk - Ypenburg. Het project gaat de naam ‘Aan de Kade’ dragen en bestaat uit 174 woningen, die verdeeld zijn over drie eilanden. Daarmee eindigt een lange periode van braakliggend terrein midden in Waterwijk.

De plannen bieden een grote verscheidenheid aan woningtypen en verkoopprijs en zijn gericht op starters en gezinnen. Binnen het project zijn ook 21 sociale woningen gepland, die bestemd zijn voor gezinnen die van een huurwoning willen overstappen naar een koopwoning.

Architect KOW tekende voor het ontwerp, dat nu ter beoordeling bij de gemeente Den Haag ligt. Uitgangspunt was dat het project aan moest sluiten bij de bestaande bebouwing in de wijk. De naam van het project ‘Aan de Kade’ wordt eer aangedaan, doordat 80% van de woningen met de achtertuin aan het water ligt. Omdat jonge gezinnen de belangrijkste kopersgroep gaan vormen, hebben de gemeente en ontwikkelaar gekozen voor een speelterrein in het project van circa 1.000 m2.

Ontwikkelaar BAM Vastgoed wil in het voorjaar van 2006 starten met de verkoop van de eerste woningen. De startdatum van de bouw is afhankelijk van de verkoopsnelheid. BAM Vastgoed realiseert zich dat bouwen in een bewoonde wijk overlast met zich meebrengt en zal zich inspannen dit tot een minimum te beperken. Tevens zal extra aandacht gegeven worden aan de veiligheid rondom de bouwplaats. Tenslotte heeft het gekozen bouwsysteem als voordeel dat de bouwperiode korter is dan gebruikelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.wonenaandekade.nl of contact opnemen met Arie Willem Stek, BAM Vastgoed, hoofd afdeling Verkoop & Communicatie, telefoon (030) 659 85 38