Aanzet geven tot verbetering bouwsector

11 september 2002 17:21 - Koninklijke BAM Groep nv

De parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid heeft donderdag 12 september uitgebreid gesproken met Carel Jan Reigersman over de Schipholspoortunnel, over het fenomeen vooroverleg en over de vraag hoe het de bouwindustrie zich kan verbeteren.

Reigersman hield de commissie voor dat er nu een kans ligt om een werkelijke cultuurverandering in de branche tot stand te brengen. 'Dat werkt echter alleen als er ook vanuit de overheid op het hoogste niveau commitment is. Als sector hebben we te maken met drie ministeries. We hebben iemand nodig die zich verantwoordelijk voelt voor deze sector, die goed is voor tien procent van het bruto nationaal product. Dan kan je veranderingen tot stand brengen, net als in Engeland is gebeurd met het 'Rethinking construction'-programma.'