AM en BAM Vastgoed bundelen hun krachten voor duurzame winkelcentra

4 december 2009 17:44 - AM bv

Nieuwegein/Bunnik, 2 december 2009 - AM en BAM Vastgoed, die vanaf januari 2010 het nieuwe AM vormen, zetten in op het verbeteren van de duurzaamheid van winkelcentra. In dit kader nemen zij gezamenlijk het initiatief voor de Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed. Het doel van deze toolkit is gemeenten, beleggers, retailers, ontwikkelaars en bouwbedrijven vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid structureel te laten werken aan de ontwikkeling en realisatie van concrete projecten.

Binnen duurzame vastgoedontwikkeling is winkelvastgoed op dit moment nog onderbelicht. Vanuit de verschillende belangen van beleggers, retailers en ontwikkelaars is het moeilijk deze ten aanzien van duurzaamheid op één lijn te krijgen. Verschillende retailconcepten vergen bovendien verschillende energieconcepten. Om die reden nemen AM en BAM Vastgoed het initiatief om deze problematiek inzichtelijk te maken voor haar klanten, zoals beleggers en retailers.

Ecologisch én economisch voordeel

Duurzaam winkelvastgoed biedt namelijk niet alleen voordelen uit ecologisch, maar ook uit economisch perspectief. Om puur bedrijfseconomische redenen (stijgende energieprijzen) zijn maatregelen op het vlak van duurzaamheid onvermijdelijk. Hierin gaat het vooral om de reductie van het energieverbruik en de CO2-uitstoot op een manier die zich het best doorvertaalt in winst voor investeerder en gebruiker. Energielasten vormen immers een steeds groter deel van de exploitatiekosten, waardoor energie-efficiënte systemen voor de gebruikers direct hun vruchten kunnen afwerpen. Alleen duurzaam vastgoed zal op termijn waardevast blijken.

Partners toolkit en pilotprojecten

Het streven is de Toolkit Duurzaam Winkelvastgoed voor de zomer van 2010 af te ronden. Om het draagvlak voor deze toolkit zo breed mogelijk te maken, nodigen AM en BAM Vastgoed gemeenten, beleggers en detaillisten uit om strategisch partner te worden bij de ontwikkeling van dit initiatief. Ook willen zij samen met partijen pilotprojecten voor duurzaam winkelvastgoed benoemen waarin de toolkit wordt benut.

AM en BAM Vastgoed: dubbel duurzaam

AM en BAM Vastgoed geloven in de winst van duurzaam ontwikkelen. Zo heeft BAM aan de basis gestaan van vele duurzaamheidsinitiatieven, zoals de Toolkit Duurzame Woningbouw, de Toolkit Bestaande Bouw, de Toolkit Duurzame Kantoren, de Green Up Tool, de Groenwoning en de E-calculator. Ook is de Toolkit voor Duurzame Gebiedsontwikkeling in voorbereiding. AM brengt sinds begin 2008 haar agenda voor duurzame gebiedsontwikkeling 'Natuurlijk Duurzaam' in de praktijk, gericht op energie, wateropgave, natuur en cultuurhistorie op gebieds- en gebouwniveau. Als onderdeel hiervan voorziet AM elk project van een duurzaam energieconcept. Het nieuwe AM bundelt haar krachten derhalve ook op het gebied van duurzaamheid om uit te groeien tot de beste partner voor duurzame vastgoedontwikkeling.

Nadere informatie: drs. Michel Westbeek, directeur in- en externe communicatie AM, (030) 609 73 69.