AM en Vesteda zetten nieuwe stap in ontwikkeling Drie Hoefijzers: startsein voor appartementencomplex en stadswoningen in Breda

7 mei 2009 13:25 - AM bv

(Persbericht AM en Vesteda:) Breda, 7 mei 2009 - AM Vastgoedontwikkeling en Vesteda zetten medio mei met de start bouw van appartementencomplex Den Hertogh en 13 stadswoningen een nieuwe stap in de ontwikkeling van Drie Hoefijzers in Breda. Den Hertogh telt 59 appartementen en verrijst op de hoek van de Oranjesingel, Terheijdenstraat en Ceresstraat. AM, ontwikkelaar van het gebied Drie Hoefijzers, heeft met Vesteda een overeenkomst gesloten voor 42 luxe appartementen, die de vastgoedbelegger opneemt in zijn portefeuille. De overige 17 appartementen en de stadswoningen brengt AM zaterdag 16 mei in verkoop.

Het appartementengebouw en de 13 stadswoningen vormen het tweede grootschalige plan dat wordt gerealiseerd op het voormalige brouwerijterrein Drie Hoefijzers. Vorig jaar gaven AM en Singelveste al het startsein voor de bouw van 133 koop- en huurwoningen. Het appartementengebouw komt te liggen op een markante plek die jarenlang braak heeft gelegen en waar voorheen de Sint Josephkerk stond. Brouwerij Inbev gebruikte de locatie de laatste jaren als parkeerterrein. De stadswoningen verschijnen naast de oude pastorie aan de Oranjesingel. De pastorie heeft een nieuwe kantoorfunctie gekregen.

Het appartementengebouw is ontworpen door Gulikers Architecten; de stadswoningen zijn ontworpen door Spring Architecten. Door het gevarieerde gevelbeeld en de oplopende hoogte vanaf de Oranjesingel krijgt het gebouwensemble een opvallend uiterlijk. Aan de Oranjesingel telt het gebouw vier bouwlagen; het hoekgebouw aan de Ceresstraat staat op pilaren en krijgt een hoogte van circa 30 meter.

Smits van Waesberghestraat

De appartementen variëren in grootte van 100 m2 tot 180 m2. De prijzen voor de koopappartementen lopen uiteen van € 299.000,- tot € 459.000,-. Alle appartementen beschikken over een parkeerplaats en berging in de parkeerkelder onder het gebouw. De 13 stadswoningen liggen deels aan de Oranjesingel en deels aan de nieuw aan te leggen Smits van Waesberghestraat. Kopers hebben de mogelijkheid de woning op de eerste en tweede verdieping uit te breiden. Alle woningen beschikken over een parkeerplaats en berging in de parkeerkelder onder het binnenterrein. De prijzen voor de woningen beginnen bij circa € 283.000,-.

Duurzaam energiesysteem

AM past een duurzaam energiesysteem toe voor zowel de appartementen als de stadswoningen in de vorm van warmte-/koudeopslag (WKO). Het systeem biedt koeling in de zomer door warmte te onttrekken aan de woning en hergebruikt die warmte in de winter om de woning te verwarmen. Om het systeem optimaal te laten functioneren worden diep in de grond gelegen warmte- en koudebronnen gebruikt. Daarnaast wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het rijksbeleid om energieverbruik en CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

Zuidelijk plandeel

Op het voormalige brouwerijterrein van Inbev verrijst een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied dat deel uit maakt van de grootschalige ontwikkeling VIA Breda. Drie Hoefijzers bestaat uit een zuidelijk en noordelijk plandeel. Het zuidelijk plandeel is het eerst in uitvoering genomen. Dit gebied ontleent zijn ontwikkelingspotentie onder meer aan de gunstige ligging in de stad nabij het centrum en het station en aan de aanwezigheid van meerdere, historisch waardevolle gebouwen, zoals het voormalige hoofdkantoor van de brouwerij en het oude brouwhuis. Voor het zuidelijk plandeel zijn de plannen al in een vergevorderd stadium. In dit gebied wordt aangesloten op het Bredase singelmilieu. Er verschijnen in totaal circa 280 appartementen, 45 grondgebonden woningen en kantoren. Daarnaast zal het brouwhuis een nieuwe multifunctionele bestemming krijgen en wordt de openbare ruimte hoogwaardig ingericht.

Profiel AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties ? zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied ? te benutten. Wij doen dit creatief, professioneel, eigenzinnig en vol bezieling. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Profiel Vesteda

Vesteda ontwikkelt, verhuurt, beheert en verkoopt woningen en woonconcepten in de hogere huursector en richt zich daarbij op mensen die grote waarde hechten aan luxe wonen, een hoog wooncomfort en een aangename leefomgeving. Vesteda bezit zo?n 28.000 woningen in Nederland. Dit zijn zowel appartementen alseengezinswoningen die zich voornamelijk bevinden in en rond steden. Vesteda is niet-beursgenoteerd, de aandeelhouders zijn institutionele beleggers.

Zie ook: www.driehoefijzers.nl, www.am.nl of www.vesteda.com.