AM geselecteerd voor ontwikkeling duurzame woonwijk Waalre-Noord

20 april 2009 17:07 - AM bv

(Persbericht AM:) Waalre, 20 april 2009 - De gemeente Waalre heeft AM Vastgoedontwikkeling geselecteerd voor de ontwikkeling van de eerste fase van de uitbreidingslocatie Waalre-Noord. Hier wil de gemeente in de periode tot 2020 circa 600 woningen realiseren. AM ontwikkelt in de eerste fase 77 grondgebonden woningen en 25 appartementen. Het woningaanbod is sterk gedifferentieerd en omvat onder meer 25 sociale huurwoningen.

Belangrijke kwaliteitscriteria voor Waalre-Noord zijn duurzaamheid, leefbaarheid, differentiatie, landschappelijke inpassing en een ontwerp dat past in de dorpse context. AM zal het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van de gemeente voor een karakteristieke Brabantse wijk met cultuurhistorisch herkenbare stijlelementen verder uitwerken in woningontwerpen. Voor Waalre-Noord zijn uitgesproken keuzes gemaakt in materiaalgebruik, situering, erfafscheiding en diversiteit. Door wonen, landschap en recreatie integraal te ontwikkelen, wordt aansluiting met de bestaande bebouwing en het omliggende landschap tot stand gebracht. Geborgenheid is eveneens een belangrijk stijlelement in het plan. Niet de schaalgrootte van de woningen, maar die van afzonderlijke bouwdelen zoals voordeuren, ramen en stoepen zijn leidend. De menselijke maat is hierdoor manifest aanwezig. Door een afgewogen differentiatie van woningen en woonomgeving wordt dat gevoel versterkt.

Duurzaamheid

Het belang van het omvangrijke uitbreidingsplan is groot voor Waalre. De gemeente heeft veel energie gestoken in het stedenbouwkundig plan voor Waalre-Noord. Duurzaamheid is hierin een belangrijk thema. AM onderscheidt in haar uitwerking twee aandachtsgebieden: innovatieve energieconcepten en hoogwaardige kwaliteit van woning en woonomgeving. Levensloopbestendigheid is hierin tevens een belangrijke factor.

AM

Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen en belanghebbenden in een open planproces om de soms verborgen kracht van locaties - zowel in de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied - te benutten. Wij doen dit creatief, professioneel, eigenzinnig en vol bezieling. In samenwerking met overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en consumenten ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke gebieden om in te wonen, werken, winkelen en recreëren. AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én kwaliteit van leven.

Nadere informatie: AM, Bart Hogenbosch senior adviseur in- en externe communicatie, (030) 609 73 68.