Amerikaanse werkmaatschappij BAM verwerft twee wegenbouwopdrachten in Californië

11 september 2006 16:56 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 11 september 2006 - De Amerikaanse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv – Flatiron Construction Corp. – heeft twee wegenbouwopdrachten verworven in Californië met een gezamenlijke waarde van ruim € 100 miljoen. Opdrachtgever van beide projecten is California Department of Transportation.

De omvangrijkste opdracht (ruim € 70 miljoen) betreft verbetering van de snelwegen I-238/I-580 en I-880, bij San Leandro en Hayward, circa vijftien kilometer ten zuiden van Oakland. Het project omvat de verbreding, renovatie of vervanging van tien bruggen, alsmede de aanleg van een nieuwe brug en wegverbetering over een traject van ongeveer zeven kilometer. Flatiron zal het project medio 2009 voltooien.

Flatiron verwierf tevens een opdracht van ruim € 30 miljoen voor verbreding van de snelweg I-15 over een lengte van 2,5 kilometer door de aanleg van spitsstroken in de middenberm. Dit project (Unit 5 genaamd), gesitueerd ten noorden van San Diego, maakt deel uit van een omvangrijk programma, dat voorziet in de aanleg van een spitstraject over een lengte van circa dertig kilometer langs de I-15. Flatiron werkt reeds aan aanleg van de projectdelen Unit 2, 3 en 4. De werkzaamheden voor Unit 5 duren tot september 2008.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.