Archeologisch onderzoek voormalig Effatha-terrein in Voorburg

21 februari 2001 20:04 - AM bv

HBG Vastgoed is onlangs gestart met een grootschalig archeologisch onderzoek op het terrein van het voormalige doveninstituut Effatha aan de Arentsburghlaan in Voorburg.

Op deze locatie bevond zich tussen het begin van de jaartelling en 275 na Chr. de Romeinse nederzetting Forum Hadriani. In het verleden zijn onder dit terrein en onder het ernaast gelegen park Arentsburg resten gevonden van dit archeologische monument.

HBG Vastgoed verwierf het terrein eind vorig jaar voor de realisatie van circa tachtig appartementen in de hogere prijsklasse. De locatie maakt deel uit van het  archeologische rijksmonument Forum Hadriani, één van de twee niet militaire archeologische monumenten van Nederland. Dit stelt bijzondere eisen aan de bebouwing.

Het onderzoek beperkt zich tot boringen. Elke graafactiviteit kan immers leiden tot vernietiging van de restanten. Het belangrijkste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de diepte en omvang van de monumentale fundamenten ter plaatse van de nieuwe bebouwing. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Archeologisch Adviesbureau Raap te Amsterdam in samenwerking met de Archeologische Werkgroep Voorburg [AWV]. Het onderzoek van dit rijksmonument staat onder toezicht van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Onderzoek [ROB].

De plannen voor de bouw van de appartementen zijn nog in een ontwikkelingsfase. HBG Vastgoed verwacht de voorstellen medio 2001 te presenteren en eind 2002 te starten met de bouw.

HBG Vastgoed maakt deel uit van HBG, Hollandsche Beton Groep nv te Rijswijk.

Nadere informatie: mevrouw B.J.M. Stokman, HBG Bouw en Vastgoed Public Relations, telefoon 070 3722483.