Archeologische opgraving Forum Hadriani van start

11 december 2007 20:26 - Koninklijke BAM Groep nv

Capelle aan de IJssel, 3 december 2007 - Op woensdag 5 december om 8.30 uur geeft wethouder Marcel Houtzager, portefeuillehouder archeologie, het officiële startsein voor de rondleidingen op Nieuw Hadriani.

Archeologen doen tot het voorjaar van 2008 opnieuw onderzoek naar het Romeinse stadje Forum Hadriani. De opgraving vindt plaats aan de Arentsburghlaan waar het nieuwbouwproject Nieuw Hadriani, fase II wordt gebouwd. De appartementen van de eerste fase worden volgende maand opgeleverd.

Nieuw Hadriani bestaat uit 2 fasen van vier appartementengebouwen met in totaal 76 appartementen in de prijsklasse van € 400.000 tot € 1.450.000 v.o.n. inclusief parkeren. Omdat het terrein een archeologisch rijksmonument is, vraagt de inhoud van de bodem om speciale aandacht en onderzoek. BAM Vastgoed bv heeft voor de uitvoering van dit onderzoek het projectenbureau van de Universiteit van Amsterdam aangenomen. Tijdens de opgraving worden rondleidingen georganiseerd.

Romeins Voorburg: een stad met status

De voormalige stad Forum Hadriani had binnen de toenmalige Romeinse provincie Germania Inferior een bijzondere plaats. In die tijd waren er maar twee echte steden, namelijk Noviomagus (Nijmegen) en Forum Hadriani (Voorburg). Ze dienden als bestuurscentrum en hoofdstad van het stamgebied van de Cananefaten (Voorburg) en de Bataven (Nijmegen). Op het archeologische monument Forum Hadriani is in de tussenliggende eeuwen niet veel gebouwd, waardoor de resten goed zijn geconserveerd, in tegenstelling tot andere Romeinse vindplaatsen die vaak vrijwel continu bewoond zijn geweest.

Vermaarde voorgangers

Forum Hadriani is vanaf 1827 door beroemde Nederlandse Archeologen onderzocht. Daarbij was en is de rol van een grote en bezielde archeologievereniging ter plaatse onmisbaar. De contouren en het rechthoekige stratenplan van de stad zijn inmiddels grotendeels duidelijk. Het laatste onderzoek uit 2005, ter hoogte van het jongenspaviljoen en de gymzaal van het doveninstituut Effetha, heeft ondermeer huisplattegronden opgeleverd. Opmerkelijk daaraan was dat de oriëntatie van dat deel van de stad na 160 na chr. van richting is veranderd. Het onderzoek toen leverde ook veel vondsten op, zoals de houten wagenwielen, die nu in Museum Swaensteyn permanent tentoongesteld zijn. De indeling aan de zuidzijde van de stad en inhoudelijke vragen over continuïteit van de bewoning staan in het huidige onderzoek centraal.

Rondleiding op de opgraving

Om een kijkje te nemen bij het onderzoek naar uw Romeinse stadsgenoten zijn in de maanden december en januari op vrijdagmiddag rondleidingen georganiseerd. Deelname is gratis, u kunt zich aanmelden via de website www.aacprojectenbureau.nl.

Nieuw Hadriani is een ontwikkeling van BAM Vastgoed bv en wordt gerealiseerd door BAM Woningbouw, beide werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep nv. Voorafgaand aan de bouw van de tweede fase van het project wordt in opdracht van BAM Vastgoed een archeologisch onderzoek uitgevoerd.