Archeologische opgravingen op landgoed 'Nieuw Hadriani' te Voorburg

11 juli 2005 20:54 - AM bv

Bunnik, 11 juli 2005 – Met een rondleiding voor de pers hebben BAM Vastgoed en de gemeente Leidschendam-Voorburg, in de persoon van wethouder Marcel Houtzager, vrijdag 8 juli jl. de eerste resultaten bekendgemaakt van het archeologisch onderzoek op het voormalige terrein van het doveninstituut Effatha.

Dit 2,7 ha grote gebied is gesitueerd aan de Vliet en omsloten door de buitenplaatsen Hoekenburg en Arentsburg. Het terrein maakt deel uit van het archeologisch monument Forum Hadriani, één van de vermoedelijk twee Romeinse hoofdsteden die binnen ons land heeft gelegen.

BAM Vastgoed realiseert op dit landgoed het plan “Nieuw Hadriani”, dat bestaat uit 74 villa-appartementen verdeeld over vier gebouwen.Het eerste appartementengebouw bestaat uit 27 uitermate luxe woningen in de prijsklasse van €  800.000,- tot € 1,2 miljoen. Vanaf 2006 gaan de woningen in verkoop met een prijsklasse vanaf € 400.000,-. Met de ontwikkeling van deze gewilde nieuwe woonomgeving krijgt de rijke historie van dit prachtige gebied een waardig vervolg. 
Voorafgaand aan de bouw van de eerste fase wordt in opdracht van BAM Vastgoed een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarvoor de ROB (Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek) een programma van eisen heeft opgesteld.

BAM Vastgoed heeft BAAC (één van de grootste onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureaus voor cultuurhistorie in Nederland) opdracht gegeven voor de uitvoering van dit archeologisch onderzoek. Het onderzoek is eind juni van start gegaan en duurt tot medio september.

Het archeologisch onderzoek heeft tot nu toe sporen aan het licht gebracht uit de Romeinse tijd vanaf circa 180 tot 270 na Chr. Deze sporen betreffen vermoedelijk een verharde weg die een scheiding heeft gevormd tussen twee huizenblokken. Tevens zijn er kleiwinningsputten, waterputten en afvalkuilen gevonden, alsmede een Romeinse kelder.

In dit deel van de bouwput komt een vondstrijke laag voor, waarin al veel Romeins aardewerk is gevonden, zoals luxere Romeinse tafelwaar en drie fragmenten van pijpaarden beeldjes, die een religieuze functie hadden.

Nieuw Hadriani is een ontwikkeling van BAM Vastgoed en wordt gerealiseerd door BAM Woningbouw, beide werkmaatschappijen van Koninklijke BAM Groep nv. Voor meer informatie kunt u terecht op www.nieuwhadriani.nl.

Voor nadere informatie: