Ascon start met Carlow Bypass

28 september 2006 17:07 - Koninklijke BAM Groep nv

Ascon Ltd, de Ierse werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep nv, is gestart met de aanleg van een randweg om het Ierse Carlow. Medio september is symbolisch de eerste spade in de grond gegaan.

Dit wegvak vormt de eerste sectie in de nieuwe snelweg N9/N10 tussen de Ierse steden Kilcullen en Waterford. Het contract omvat de aanleg van circa 18,5 kilometer snelweg, de bouw van 19 bruggen, alsook de aansluiting op en omlegging van lokale wegen. De opdrachtsom bedraagt € 75 miljoen.

De nieuwe weg leidt circa 9.000 automobilisten per dag om Carlow - in het zuidoosten van Ierland - heen. Ascon zal het project medio 2008 voltooien. Het nieuwe wegvak zal aansluiten op de N25 Waterford Bypass in het zuiden van Ierland. Ascon is in combinatie verantwoordelijk voor de uitvoering van dit pps-contract van de Celtic Roads Group (waarin BAM PPP deelneemt).

Meer informatie: n9-n10kilcullen-waterford.ie