Baggeronderneming BHD in volledig eigendom Koninklijke BAM Groep

30 december 2002 10:01 - Koninklijke BAM Groep nv

Koninklijke BAM Groep nv maakt bekend het eenderde belang in baggeronderneming Ballast HAM Dredging (BHD) van Ballast Nedam nv te hebben verworven.

Zoals reeds meegedeeld bij de aankondiging van deze transactie op 12 september 2002, is hiermee een bedrag gemoeid van € 210 miljoen. Koninklijke BAM Groep hield (sinds de overname van Hollandsche Beton Groep) al een tweederde belang in BHD.

Koninklijke BAM Groep financiert de overname met een overbruggingskrediet van € 140 miljoen en vrij-beschikbare middelen. De Groep zal in de loop van 2003 een partner zoeken om de baggeractiviteiten gezamenlijk voort te zetten.

Nadere informatie:  drs. A.C. Pronk, telefoon (070) 372 21 21.