Baggerwerk in haven van Dar es Salaam

8 mei 2002 20:09 - Koninklijke BAM Groep nv

Ballast Ham Dredging is in Tanzania gestart met baggerwerk in de haven van Dar es Salaam. Om grotere schepen in de haven te kunnen ontvangen, wordt de toegangsgeul verruimd.

Hiervoor zal Ballast Ham Dredging 200.000 m3 zand en koraal baggeren. Voorts wordt de navigatieverlichting langs de vaarroute aangepast. Het project, aanneemsom € 3,6 miljoen, is in september gereed.