Ballast Ham Dredging bv [BHD] een feit

14 november 2001 18:17 - Koninklijke BAM Groep nv

Rijswijk – De fusie tussen de baggerondernemingen van Ballast Nedam nv en HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is formeel tot stand gebracht. Drs. R.H.W.P. Kottman en ir. C.J.A. Reigersman, bestuursvoorzitter van respectievelijk Ballast Nedam en HBG, hebben vanavond de vereiste documenten ondertekend.

Door deze fusie zijn Ballast Nedam Baggeren bv en HAM, Hollandsche Aanneming Maatschappij bv, samengegaan in Ballast Ham Dredging bv [BHD], waarin HBG een tweederde belang houdt en Ballast Nedam eenderde van de aandelen bezit.

De directie van BHD wordt gevormd door de heren ir. D. de Waard, voorzitter, ir. A.H. Godri, ing. J. van Herwijnen, A. Kok en ing. O.F. Verkerke. De heer De Waard treedt in verband hiermee per heden terug als lid van de Raad van Bestuur van HBG.

HBG en Ballast Nedam zijn eind december 2000 besprekingen gestart over de samenwerking op het gebied van baggeren. Dit resulteerde eind juni 2001 in een fusie-overeenkomst. Deze overeenkomst werd op verzoek van een deel van de HBG-aandeelhouders door de Ondernemingskamer op 4 juli geschorst. Nadat twee enquêtecommissies de zorgvuldigheid van de besluitvorming door de ondernemingsleiding van HBG hadden bevestigd, is de schorsing op 7 november opgeheven.

BHD is met een hoppercapiciteit van 160.000 m3 en een capaciteit van zware cutterzuigers van 66.000 kW wereldmartkleider in belangrijke segmenten van de baggerindustrie. BHD verwacht voor 2001 een omzet van circa € 635 miljoen en telt circa 2.200 medewerkers.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, HBG Public Relations, 070 3722121.