BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen € 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers

19 februari 2015 06:59 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Gecorrigeerd resultaat ondersteund door sterk vierde kwartaal en eerste besparingen Back-in-shape
  • Positieve kasstroom 2014 gesteund door desinvesteringen en verbeterd handelswerkkapitaal
  • Resultaten in operationele sectoren lager in een moeilijk jaar, sterke resultaten in investeringssectoren
  • Orderportefeuille stabiel, kwaliteit verbetert
  • Non-cash waardeverminderingen op grondposities Nederlands vastgoed en op twee Ierse ppstolwegen
  • Back-in-shape-programma: goed momentum besparingen kosten en werkkapitaal en beter projectmanagement

Klik hier voor het hele persbericht.