BAM benoemt Director Governance, Risk and Compliance

6 december 2016 14:33 - Koninklijke BAM Groep nv
Walter Swinkels

Bunnik, 6 december 2016 – De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft dr. W.H.A. Swinkels RO per 1 januari 2017 benoemd tot Director Governance, Risk and Compliance (GRC). Walter Swinkels (1975) is thans partner bij het adviesbureau CPI Risk Finance Governance en tevens docent aan de Universiteit van Amsterdam.

BAM beschouwt governance, risicomanagement en compliance als drie samenhangende pijlers die het mogelijk maken om de strategische doelstellingen te realiseren en een solide reputatie te behouden. De Director GRC heeft een verantwoordelijkheid bij het implementeren en periodiek herijken van BAM’s governancestructuur in lijn met marktontwikkelingen en strategische ontwikkelingen van de Groep. Tevens zal hij het enterprise risk management (ERM) programma leiden en verantwoordelijk zijn voor het verder uitbouwen van de compliance-organisatie (inclusief privacy) in overeenstemming met maatschappelijke standaarden en relevante wet- en regelgeving. De Director GRC rapporteert aan de raad van bestuur en daarbij primair aan CFO Thessa Menssen.

Walter Swinkels heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden, heeft een postdoctorale opleiding internal auditing afgerond aan de Universiteit van Amsterdam en is als doctor in de economie gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Nadere informatie: Arno C. Pronk, (030) 659 86 23, ac.pronk@bamgroep.nl.