BAM boekt in derde kwartaal fors af op Vastgoed

19 november 2009 07:59 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste negen maanden 2009: € 65 miljoen
  • Alle sectoren – met uitzondering van Vastgoed – winstgevend
  • Additionele verliezen Vastgoed van € 68 miljoen in Nederland en € 21 miljoen in Ierland
  • Afwaardering goodwill Nederlandse vastgoedactiviteiten € 40 miljoen
  • Buitengewone fiscale bate van € 80 miljoen
  • Opbrengsten eerste negen maanden 2009: € 6,0 miljard (-6%)
  • Orderportefeuille € 11,6 miljard per 30 september 2009
  • Winstverwachting 2009: ten minste € 100 miljoen

Klik hier voor het gehele persbericht

Gang van zaken eerste negen maanden 2009

Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2009 onder moeilijke marktomstandigheden geopereerd. In vrijwel alle markten kampen werkmaatschappijen met krimpende volumes, toenemende concurrentie en aanzienlijke prijsdruk. Hierdoor staan resultaat, omzet en werkvoorraad onder druk. Diverse groepsonderdelen - zowel binnen als buiten Nederland - passen hun organisatie verder aan de gewijzigde marktsituatie aan. Gegeven deze omstandigheden hebben de meeste werkmaatschappijen in de eerste negen maanden sterke prestaties geleverd. Met uitzondering van Vastgoed hebben alle sectoren de eerste negen maanden winstgevend afgesloten.