BAM Civiel gaat 1250 meter kade met 40 meter diepe combiwanden in Eemshaven bouwen

26 juni 2009 13:15 - BAM Infra bv

(Persbericht Groningen Seaports:) Groningen, 24 juni 2009 - Groningen Seaports gunt vandaag aan het bedrijf BAM Civiel uit Gouda het werk dat het ontwerp, aanleg en onderhoud van de totale kade aan de verlengde Wilhelminahaven in de Eemshaven omvat. In totaal hadden zes bedrijven zich op deze Europese aanbesteding, die een investering van bijna 55 miljoen euro omvat, aangemeld. BAM Civiel heeft als 'economisch meest voordelig' dit werk gekregen, waarbij niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit en duurzaamheid een grote rol hebben gespeeld bij het verkrijgen van de order. De opdracht omvat tevens 25 jaar onderhoud van de kade.

De werkzaamheden zullen per direct beginnen. Gestart wordt met het nader ontwerpen van de constructie en vervolgens met het grondwerk. De planning is dat de aanleg van de combiwanden in het derde kwartaal van 2009 starten. In totaal gaan de bouwwerkzaamheden twee jaar duren, tot medio 2011.

Laad- en loskade

De nieuwe kade zal 1.250 meter lang zijn en omvat een combiwand van maar liefst 40 meter diepte. De nieuwe kade zal een openbare laad- en loskade worden, waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor laad- en losactiviteiten van RWE én een gedeelte voor Nuon. Daarnaast worden de kaden gebruikt voor speciale projectladingen van Groningen Seaports. Nuon en RWE zorgen voor eigen laad- en losinstallaties. De opdracht omvat ook het uitvoeren van grondwerk ten behoeve van het ophogen van het laatste deel van het RWE-terrein. Voor de kademuren worden buispalen en damwanden geplaatst. Deze worden verankerd en vervolgens worden de betonwerken gestort ter ondersteuning van de laad- en loskranen.

Waterkering

De kade heeft voor het Noorden een grote omvang (1.250 meter lengte en 40 meter diepte). De hoge kade wordt ingepast in de waterkering van de oostlob (oostelijk gedeelte van de Eemshaven) en voldoet aan de waterkeringsnormen voor zeedijken. In nauwe samenwerking met het Waterschap zijn hierover afspraken gemaakt. Het toekomstige havenbekken zal voor de kaden circa 18 meter diep zijn in verband met het lossen van de diepliggende schepen van circa 250 meter lengte en 14,50 meter diepgang. Nadat omstreeks 2011 deze werkzaamheden zijn voltooid, dient er een doorsteek met de Wilhelminahaven te komen. Dit wordt in een aanvullend bestek eveneens Europees aanbesteed.

Werk/leertraject

Groningen Seaports heeft als verplichtende eis met BAM Civiel afspraken gemaakt over het inpassen van een groot leerwerkproject waarmee een bedrag is gemoeid van 500.000 euro. Hiermee krijgen werkzoekenden een kans voor re-integratie op de arbeidsmarkt. Eveneens zijn er afspraken gemaakt over het faciliteren van een informatiecentrum zodat belangstellenden op afspraak een rondleiding kunnen krijgen.

Nadere informatie: Marie-Lou Gregoire, voorlichting Groningen Seaports, (0596) 64 04 00.