BAM Civiel verwerft opdracht voor spoorkruising A2 Den Bosch

17 augustus 2006 17:23 - BAM Infra bv

Gouda, 17 augustus 2006 – BAM Civiel heeft van ProRail opdracht verworven voor het ontwerp en de realisatie van de spoorkruising met de A2 in Den Bosch. Deze aanpassing is noodzakelijk in verband met de verbreding van de A2 Rondweg Den Bosch en bestaat uit de bouw van nieuwe tunnelbakken met spoor- en wegviaducten en een aanpassing van de bestaande tunnelbak. De aanneemsom van de spoorkruising bedraagt bijna 12 miljoen euro.

BAM Civiel begint met de bouw van nieuwe tunnelbakken naast de bestaande tunnelbak in de A2. Als de nieuwe tunnelbakken gereed zijn wordt de bestaande bak aangepast. De werkzaamheden gaan in september van start. In september 2009 is het project gereed.

Voor meer informatie voor het contract ProRail/BAM Civiel betreffende spoorkruising A2 Den Bosch:

Rona Kousoureta, BAM Civiel Public Relations, telefoon (0182) 59 06 37.

De A2 Rondweg Den Bosch wordt tussen 2006 en eind 2009 verbreed van 2 x 3 naar 4 x 2 rijstroken: twee rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer en twee rijstroken voor het lokale/bestemmingsverkeer. Rijkswaterstaat heeft aannemerscombinatie InfrA2 opdracht gegeven dit werk uit te voeren en ook voor zeven jaar na oplevering de weg te onderhouden.

Voor meer informatie over de A2 Rondweg Den Bosch, inclusief spoorkruising:

Rijkswaterstaat Noord-Brabant, afdeling Communicatie, telefoon (073) 681 72 52.

Algemene informatie:

www.infra2.nl en www.a2denbosch.nl