BAM deelnemer aan platform ‘Professionals in pps’

14 juli 2015 08:28 - BAM PPP bv
BAM deelnemer aan platform ‘Professionals in pps’

Bunnik, 10 juli 2014 - BAM heeft zitting genomen in het nieuw opgerichte platform ‘Professionals in pps’. Overheid en bedrijfsleven streven ernaar met dit platform samenwerking bij pps-projecten – vooral in de exploitatiefase – verder te ontwikkelen. Namens BAM tekende COO Erik Bax onlangs bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag de deelnameverklaring.

Deelnemende organisaties aan ‘Professionals in pps’ delen hun kennis en ervaring door deze op een toegankelijke wijze over te dragen aan de pps-gemeenschap. Het betreft zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Samen onderzoeken ze wat de werkende principes achter succesvolle pps-projecten zijn. Het doel van het platform is om op basis van elkaars leerervaringen de uitvoering van pps-projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Deelnemers aan het platform ‘Professionals in pps’ zijn Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, het ministerie van Financiën, het ministerie van Defensie, het ministerie van Veiligheid en Justitie, ministerie van VWS/RIVM, Belastingdienst, BAM, Ballast Nedam, ISS, Bouwend Nederland, Facility Management Nederland, TBI, Heijmans, VolkerWessels Integraal, Strukton, Dura Vermeer, Facilicom, FM Haaglanden, Strabag, Turner & Townsend en Mott MacDonald. Het programma wordt georganiseerd door PPS Netwerk Nederland en ResetManagement.

Publiek-private samenwerking (pps) wordt steeds vaker toegepast op de renovatie en nieuwbouw van bouw- en infraprojecten. Dit wordt gedreven door factoren als snelle ontwikkelingen in technologie, overheden met meer complexe taken en minder budget in combinatie met de noodzaak om duurzaam te opereren. Pps-projecten worden doorgaans binnen tijd en budget opgeleverd en met meer kwaliteit dan traditionele projecten. Met name de exploitatiefase blijkt vaak echter lastiger dan vooraf gedacht.

BAM neemt in de Europese thuismarkten een leidende positie voor de realisatie van pps-projecten. De Groep heeft meer dan veertig pps-projecten in portefeuille. BAM PPP benut de kracht, ervaring en de expertise binnen de Groep door een coördinerende rol bij het aanbieden van levenscyclusoplossingen ten behoeve van opdrachtgevers in de publieke sector. De onderneming richt zich op de Europese thuismarkten van BAM, waar de Groep zich heeft bewezen als vakkundig en deskundig op bouw- en onderhoudsgebied. BAM PPP heeft vestigingen in Bunnik, Birmingham, Brussel, Dublin, Frankfurt am Main en Glasgow. De onderneming richt zich op de realisering van wegen en spoorwegen, onderwijs- en gezondheidszorgprojecten, justitiële inrichtingen en overige gebouwen.