BAM-deZwarte Hond realiseren Cultureel Kwartier

11 november 2008 07:50 - Koninklijke BAM Groep nv

(Persbericht gemeente Assen:) Assen, 11 november 2008 - Actium en de gemeente willen aannemer-architectcombinatie BAM-deZwarteHond de opdracht gunnen voor het realiseren van het Cultureel Kwartier. Na indiening van de inschrijvingen bleek namelijk dat twee van de drie ongeldig zijn. Het college van B&W is bijzonder teleurgesteld dat de bewoners hierdoor niet de gelegenheid krijgen een ontwerp te kiezen. De opdrachtgevers en de gebruikers zijn positief over de inschrijving van BAM-deZwarteHond. Ze zijn vol vertrouwen dat het nieuwe culturele complex binnen het budget en voor het theaterseizoen 2011/2012 gerealiseerd is.

Op 21 oktober hebben de drie aannemer-architectcombinaties inschrijvingen ingediend bij de gemeente. Uit de toetsing bleek dat twee van de drie om uiteenlopende redenen niet aan de gestelde eisen voldoen en daarmee ongeldig zijn. Het ging bijvoorbeeld om het niet aanleveren van de gevraagde stukken en het stellen van voorwaarden aan de uitvoering van de inschrijving.

Voor het realiseren van het Cultureel Kwartier heeft de gemeenteraad het college drie opdrachten meegegeven. Maak tempo, blijf binnen het vastgestelde budget en laat de burgers het ontwerp kiezen. De Concurrentie Gerichte Dialoog heeft een kwalitatief goede inschrijving opgeleverd die tegemoet komt aan de wensen van de gebruikers en binnen de gestelde planning en het budget gerealiseerd kan worden. Uiteraard betreurt het college het dat de inwoners nu niet de mogelijkheid hebben om het ontwerp te kiezen.

De opdrachtgevers en gebruikers van het Cultureel Kwartier zijn positief over de ingediende inschrijving van BAM-deZwarte Hond. Opvallende punten hierin zijn:

  • Het complex krijgt een centraal gelegen theaterzaal die geschikt is voor symfonische muziek;
  • Er komen vijf bioscoopzalen waarvan vier ondergronds;
  • De publieksfuncties van bibliotheek en CBK zijn versterkt door deze direct bij de entree te situeren;
  • Direct aan de zwaaikom en aan de kop van de Vaart komen terrassen wat de levendigheid van de stad ten goede komt;
  • De parkeergarage is ruim voorzien van daglicht en biedt daarmee veel sociale veiligheid;
  • De bibliotheekfunctie is versterkt doordat Biblionet dichtbij de bibliotheek is gesitueerd;
  • Er is volgens de monumentencommissie, de commissie beschermd stadsgezicht en de welstandscommissie sprake van een goede inpassing in dit historische en beeldbepalende deel van Assen.

Actium, de gemeente en de gebruikers gaan de inwoners uitgebreid informeren over de inschrijving van BAM-deZwarteHond. Alle Assenaren krijgen nog deze week een brief met uitleg over het ontwerp.

Nadere informatie: www.cultureelkwartier.nl