BAM en Feyenoord beëindigen samenwerking nieuwe Kuip

Bunnik, 9 maart 2015 – BAM Bouw en Vastgoed heeft vastgesteld dat het niet mogelijk is om het door het Feyenoord Founders Consortium (BAM, AM en Siemens) ontwikkelde bouwplan voor de nieuwe Kuip (op basis van het door Feyenoord geformuleerde programma van eisen) te realiseren binnen het door Feyenoord vastgestelde maximale bouwbudget van € 206 miljoen. BAM had uitvoering van de plannen begroot op € 215 miljoen (exclusief inflatie).

Dit betekent dat de samenwerking is beëindigd. BAM spreekt waardering uit voor de goede samenwerking met Feyenoord en in het bijzonder voor de constructieve bijdragen van de kant van de gemeente Rotterdam en de supporters. BAM blijft graag bereid de ervaring die de onderneming heeft opgedaan met de (ver)nieuwbouw van stadions wereldwijd, in een nieuw traject in te zetten voor de totstandkoming van de (ver)nieuwbouwplannen van Feyenoord.


Nadere informatie:


  • pers: Arno C. Pronk, (030) 659 86 21;

  • analisten: Joost van Galen, (030) 659 87 07.