BAM en gemeente Goes: duurzaam energiesysteem voor 400 nieuwe woningen in wijk Mannee

30 november 2007 18:17

Bunnik, 30 november 2007 - De gemeente Goes en BAM Duurzaam bv hebben een intentieovereenkomst getekend voor de realisering en exploitatie van een energie-opwekkingssysteem op basis van aardwarmte voor ongeveer 400 woningen in de nieuw te bouwen woonwijk Mannee te Goes. Een dergelijk systeem is op deze schaalgrootte nog niet eerder in Nederland gerealiseerd. De bouw van Mannee start in 2009.

BAM Duurzaam is een dochteronderneming van BAM Techniek en gespecialiseerd in de toepassing van duurzame energie. BAM Duurzaam verzorgt naast ontwerp en realisering van het systeem voor de woningen in Mannee tevens de financiering, alsook de instandhouding en exploitatie gedurende een periode van dertig jaar. Goes heeft het initiatief genomen voor toepassing van dit systeem voor duurzame energieopwekking om invulling te geven aan de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

De woningen worden - op volledig individuele basis - voorzien van een energiezuinige warmtepomp, die is gekoppeld aan bodembronnen. Dit maakt een gasgestookte cv-ketel overbodig. Met dit concept kan een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 35 procent worden behaald ten opzichte van traditionele systemen. Bovendien zorgt deze duurzame energievoorziening voor meer comfort in de woningen, onder meer door de mogelijkheid van zeer energiezuinige koeling.

Bij de uitwerking van de planvorming, financiering, realisering en instandhouding zijn diverse bedrijfsonderdelen van Koninklijke BAM Groep betrokken, te weten BAM Techniek - Energy Systems, BAM Infratechniek en BAM PPP. BAM Duurzaam is verantwoordelijk voor de dertigjarige exploitatie van het systeem.

Nadere informatie: ing. R.W.J. Frenken, (030) 659 88 63, adjunct-directeur BAM Duurzaam.