BAM: geen financiële implicaties herstelwerkzaamheden tunnel Rotterdam-Noord

5 oktober 2006 13:52 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 5 oktober 2006 – Koninklijke BAM Groep nv zal binnenkort vorstschade aan een deel van een diepwand bij een open tunnelbak in onderbouwcluster 3 van het traject HSL-Zuid herstellen. In goed overleg tussen opdrachtgever en bouwcombinatie is bepaald hoe en wanneer de herstelwerkzaamheden zullen worden ingepland. De kosten van deze werkzaamheden zijn in het verleden reeds voorzien door de bouwcombinatie, waarin BAM een belang heeft van circa tachtig procent. Derhalve zullen de herstelkosten niet van invloed zijn op de eerder uitgesproken winstverwachting voor 2006.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.