BAM Groep N. V / eerste half jaar 1990: 19% meer netto winst

20 september 1990 14:19 - Koninklijke BAM Groep nv

De netto winst van BAM Groep N.V. over het eerste halfjaar 1990 bedraagt f 10,8 miljoen. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van dezelfde periode in 1989 (f 9,1 miljoen).

De omzet op basis van de produktie is met 13% gestegen tot f 587 miljoen (eerste halfjaar 1989: Î 521 miljoen).
Het resultaat voor belastingen is gestegen met 18% van f 14,1 miljoen over het eerste halfjaar 1989 tot f 16,7 miljoen over het eerste halfjaar 1990.

De vermogensverhoudingen en de liquiditeitspositie blijven goed.

De omvang van de orderportefeuille bedraagt per 30 juni 1990 f 1,3 miljard (eerste halfjaar 1989: f 1,25 miljard). Over geheel 1990 wordt een omzet geraamd van circa f 1,2 miljard.

De netto winst over het tweede halfjaar 1990 zal naar verwachting op het niveau van het eerste halfjaar liggen zodat - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - de eerder in het jaar afgegeven winstprognose, waarbij een winst per aandeel op het niveau van 1989 werd geprognostiseerd, gehandhaafd blijft.

Bunnik, 20 september 1990

Directie BAM Groep N.V.