BAM Groep neemt bouwbedrijf Pennings over

15 december 1989 13:38 - Koninklijke BAM Groep nv

De onderhandelingen over de overname door BAM Groep N.V. van bouwbedrijf Pennings te Rosmalen zijn in een zodanig stadium, dat verwacht mag worden, dat overeenstemming kan worden bereikt.

Onder embargo tot 15 december 1989 10.00 uur.

De tot Pennings behorende vennootschappen zijn actief in:

  • utiliteitsbouw
  • woningbouw
  • renovatie en onderhoud
  • gebouwenservice (preventief onderhoud)

De omzet van Pennings bedraagt circa f 120 miljoen. De orderportefeuille ligt op een goed niveau.

Er zullen als gevolg van deze overname geen nadelige konsekwenties voor het personeel zijn.

Door overname van Pennings versterkt de BAM Groep haar positie in het zuiden van het land. De gebouwenservice van Pennings, waarbij op basis van meerjarige contracten preventief onderhoud aan gebouwen wordt verricht, past in de strategie van de BAM Groep, gericht op verdere verbreding van de dienstverlening in de bouw.

Uitgangspunt bij de onderhandelingen is, dat de overname in fasen zal geschieden, waarbij in de eerste helft van 1990 vijftig procent van de aandelen in Pennings zal worden overgenomen.

De betrokken vakorganisatie en de Centrale Ondernemingsraad zijn ingelicht conform de Fusiegedragsregels respectievelijk de Wet op de Ondernemingsraden.

Bunnik, 15 december 1989

Directie BAM Groep N.V.