BAM Holding N.V./eerste halfjaar 1985

4 september 1985 14:59 - Koninklijke BAM Groep nv

In het eerste halfjaar 1985 realiseerden wij een omzet (kosten produktie) van f 228 miljoen (1e halfjaar 1984: f 226 miljoen), terwijl naar verwachting de omzet over het gehele jaar ca. f 480 miljoen zal bedragen (1984: f 430 miljoen).

De resultaten werden negatief beïnvloed door de gang van zaken in de joint-venture in Saoedi-Arabië. Besloten werd onze deelneming daarin af te stoten. De transactie kwam tot stand op 3 september 1985. De gevolgen hiervan zijn geheel verwerkt in de resultatenrekening over het eerste halfjaar, ten dele in het bedrijfsresultaat en ten dele in de overige resultaten.

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar is niettemin f 4.240.000 mede ten gevolge van de oplevering van relatief veel werken.

De resultatenrekening over het eerste halfjaar 1985 sluit met een netto-winst van f 642.000 (le halfjaar 1984: f 1.958.000).
De vermogensverhoudingen zijn ongewijzigd. Met de verkoop van ons aandeel in de Saoedische vennootschap zijn wij ontslagen van al onze garantie- en overige verplichtingen ter zake.

Door de hevige concurrentie bij de opdrachtverwerving staat de orderportefeuille onder druk; hij handhaafde zich echter op het niveau van ultimo 1984.

Over het tweede halfjaar 1985 wordt een positief resultaat verwacht. Het resultaat over geheel 1985 zal echter lager uitkomen dan over 1984. Daarom kan op dit moment niet meer in het vooruitzicht worden gesteld, dat het dividend op het niveau van 1984 zal worden gehandhaafd.

Zeist, 4 september 1985

Directie BAM Holding N.V.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

 
 

1e halfjaar 1985

jaar* 1984

 

x f 1.000

x f 1.000

Omzet

f 228.000

430.000

Netto omzetresultaat, vóór afschrijvingen

6.984

10.534

Afschrijvingen vaste activa

(2.852)

(5.617)

Netto omzetresultaat

 4.132

 4.917

Overige bedrijfsopbrengsten

    108

   958

Bedrijfsresultaat

 4.240

 5.875

Interest, baten en lasten

    224

 1.841

Overige resultaten

(3.577)

(4.322)

 

    877

 3.394

Winst vóór vennootschapsbelasting

   (245)

  (247)

Winst

    642

 3.641

* In verband met Aanpassingswet 4de EG-Richtlijn zijn geen volledig vergelijkbare halfjaarcijfers over 1984 beschikbaar.