BAM koopt eigen aandelen in

30 maart 2005 13:51 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 30 maart 2005 – Koninklijke BAM Groep nv heeft de in december 2004 door ING Bank aan de Groep verleende optie uitgeoefend en hiermee 1,57 miljoen niet-converteerbare preferente aandelen in het eigen kapitaal verworven. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 9 mei 2005 zal worden voorgesteld de stukken in te trekken.

Deze transactie past in het streven om te komen tot een vereenvoudiging van de kapitaalstructuur. Koninklijke BAM Groep is voornemens om zoveel mogelijk van de niet-converteerbare preferente aandelen die na de genoemde transactie resteren (circa 96.000 stukken), al dan niet ter beurze in te kopen, waarna de notering van deze stukken kan worden beëindigd.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21 of P. Verbraeken, (030) 659 88 56.