BAM levert eerste prototype voor De Stroomversnelling op

19 december 2013 07:48 - BAM Wonen bv

Bunnik, 18 december 2013 – BAM heeft vorige week in Heerhugowaard de eerste huurwoning opgeleverd na een bijzondere renovatie. Het gaat om het eerste prototype in het kader van De Stroomversnelling in opdracht van woningcorporatie Woonwaard. Deze woning moet net zoveel energie opleveren als die verbruikt. De Stroomversnelling is een convenant tussen bouwers, woningcorporaties en overheid, dat uiteindelijk moet leiden tot de renovatie van 111.000 sociale huurwoningen zonder kostenverhoging voor de huurders.

Exterieur

Tijdens de werkzaamheden is de overlast, zoals kwartsstof en geluidshinder, voor bewoners zoveel mogelijk geminimaliseerd. Er is zoveel mogelijk gewerkt met geprefabriceerde deelcomponenten. Alle technische installaties, zoals de warmtepomp en balansventilatie, zijn op één plek buiten de woning geïnstalleerd in een zogenoemde energiemodule. Gedurende de werkzaamheden zorgde dit voor minder overlast, maar ook nu biedt het vele voordelen. Een monteur hoeft bijvoorbeeld in het geval van periodiek onderhoud of in geval van storing niet meer de woning te betreden.

Een andere innovatie die BAM heeft toegepast, is gelijkspanning - oftewel Direct Current (DC) - in plaats van wisselspanning (AC). De daken zijn voorzien van zonnepanelen die gelijkspanning opwekken. In de regel wordt deze gelijkspanning weer omgevormd naar wisselspanning dat dan bruikbaar is in het elektriciteitsnet. Groot voordeel van een DC-netwerk is dat apparatuur die werkt op gelijksspanning in de regel een lager energieverbruik heeft en een langere levensduur kent.

Interieur

In de woning zijn de keuken en de badkamer vervangen. In het prototype is gekozen voor een IKEA-keuken. IKEA heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staan en neemt haar verantwoordelijkheid voor het milieu in het productieproces. Als het prototype na evaluatie een succes is en elders wordt toegepast, dan heeft een IKEA-keuken voordelen voor de bewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf de keuken kiezen en deze in de toekomst eenvoudig aanpassen en/of uitbreiden.

In de badkamer en het toilet heeft BAM over het bestaande tegelwerk hardglazen panelen geplaatst. Deze techniek is niet eerder toegepast in de sociale huursector om budgettaire redenen. De schaalgrootte van De Stroomversnelling maakte een dergelijke toepassing nu wel realiseerbaar. De motivatie om de wanden te voorzien van glas was naast het hygiënische aspect en de hoogwaardige uitstraling, ook de snelle verwerking gedurende de renovatie. Daarbij was het hak- en breekwerk en het daarbij vrijkomende kwartsstof tot een absoluut minimum beperkt.

Resultaten prototype

Onderdeel van het concept is dat de bewoners hun energiekosten voortaan als servicekosten aan de corporatie betalen. Mede door toepassing van extreem energiezuinige componenten in bouw en techniek als ook het opwekken van energie op eigen perceel merken bewoners niets meer van stijgende energiekosten. De bewoners krijgen een gezonde en uiterst comfortabele woning voor terug, zonder de gebruikelijke  huurverhoging.

De kennis die wordt opgedaan met dit prototype en de toekomstige prototypen deelt BAM met de andere bouwers en corporaties van De Stroomversnelling. De resultaten worden open en transparant  gedeeld om  gezamenlijk te komen tot het beste product, tegen lagere kosten en een hogere kwaliteit met als doel de renovatie van 111.000 sociale huurwoningen. De resultaten van het eerste prototype worden de komende weken geëvalueerd en de opgedane kennis gebruikt BAM voor verbetering en doorontwikkeling van het volgende prototype.

Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, (030) 659 86 21.