BAM op koers na koude start

20 mei 2010 21:17 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste kwartaal 2010: € 9,9 miljoen
  • Opbrengsten eerste kwartaal € 1.542 miljoen
  • Alle sectoren winstgevend, behalve Vastgoed
  • Orderboek toegenomen tot € 11,5 miljard

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken eerste kwartaal 2010

Koninklijke BAM Groep nv kende in het eerste kwartaal van 2010 in alle thuismarkten een uitzonderlijk lange vorstperiode. Dit versterkt het seizoenspatroon en bemoeilijkt de interpretatie van de resultaten in deze periode. De opbrengsten zijn - mede door de strenge winter en het beperkte volume in met name de woningbouw- en vastgoedmarkt - met circa dertien procent gedaald tot € 1.542 miljoen (2009: € 1.772 miljoen). Alle sectoren hebben het eerste kwartaal winstgevend afgesloten, met uitzondering van Vastgoed, waar licht negatieve resultaten zijn behaald. Het resultaat vóór belasting is toegenomen tot € 11,5 miljoen (2009: € 9,6 miljoen). Het nettoresultaat van de Groep over het eerste kwartaal van 2010 bedraagt € 9,9 miljoen (2009: € 8,3 miljoen).