BAM presenteert calculator voor CO2-reductie

24 juni 2009 13:07 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 23 juni 2009 – Koninklijke BAM Groep nv heeft de Project Carbon Calculator (PCC) ontwikkeld, een praktisch instrument om in samenwerking met ketenpartners de CO2-reductiemogelijkheden in de inkoop- en bouwfase van een bouwproject te bepalen.

Uit de toepassing van de PCC in 28 projecten blijkt een gemiddelde CO₂-reductie van circa 8,1% mogelijk te zijn. Dit vormt voor BAM aanleiding de PCC structureel in te zetten en, waar mogelijk, opdrachtgevers proactief te voorzien van CO₂-reductiemogelijkheden. BAM stelt het instrument tevens beschikbaar aan branchegenoten en andere belangstellenden. Hiermee hoopt BAM bij te dragen aan de noodzakelijke reductie van CO₂-emissie.

Ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van BAM, heeft de Project Carbon Calculator vanmiddag tijdens een symposium in Wassenaar symbolisch overhandigd aan prof.dr. W.J. Ockels, hoogleraar duurzame technologie aan de TU Delft. De heer Ockels zei het instrument namens de duurzame wetenschap en het onderwijs mee te nemen voor verdere ontwikkeling en te benutten bij initiatieven voor de reductie van CO₂-emissie.

BAM heeft het instrument voor CO₂-berekening van bouwprojecten ontwikkeld in samenwerking met KPMG Sustainability. De PCC is een softwareprogramma dat kan worden gebruikt bij projecten in zowel de infra-, als de bouwsector. Het instrument is toepasbaar in elke projectfase. Zowel tijdens ontwerp, tender, bouw en onderhoud kan worden bepaald wat de carbon footprint van een bouwproject wordt en waar het meest efficiënt reductiemaatregelen kunnen worden genomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de werkprocessen van het bouwproject en de gevolgen hiervan voor de CO₂-emissie.

Om de werking van de PCC te toetsen en de eerste ervaringen te kunnen delen, heeft BAM de PCC toegepast op 28 bouw- en infraprojecten. De PCC laat zien dat bij de geselecteerde bouwprojecten gemiddeld een CO₂-reductie van 8,1 procent mogelijk is. Vanuit deze inzichten gaat BAM nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing en alternatieve materialen binnen de eigen bedrijfsonderdelen, maar ook bij toeleveranciers en opdrachtgevers onderzoeken.

Substantiële CO₂-reductie is uitsluitend te bereiken in samenwerking met toeleveranciers, bouwondernemingen en opdrachtgevers.

BAM heeft de ambitie om de PCC in samenwerking met partners in de keten verder te ontwikkelen. De PCC is vanaf 24 juni 2009 voor de hele bouwsector beschikbaar via de succesvolle CO₂-desk op de website van BAM (www.bamco2desk.nl). Op deze website zijn ook de uitgangspunten van de rekenmethode en de gebruiksaanwijzing te vinden. Daarnaast zal op de CO₂-desk van BAM een platform worden gelanceerd dat vergelijkbaar is met Wikipedia. Hiermee wordt het voor opdrachtgevers, leveranciers en andere bouwpartners mogelijk het instrument gezamenlijk te verfijnen.

Nadere informatie: A.C. Pronk, (030) 659 86 21.