BAM presenteert rekenmodel voor CO₂-emissie bouwondernemingen

24 juni 2008 19:16 - Koninklijke BAM Groep nv

Bunnik, 24 juni 2008 - Koninklijke BAM Groep nv heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee bouwondernemingen hun CO₂-emissie kunnen vaststellen. Het rekenmodel houdt tevens rekening met de uitstoot van CO₂ door bouwpartners en toeleveranciers. Ook wordt inzicht gegeven in de CO₂-uitstoot van de opgeleverde producten in de gebruiksfase. BAM beschouwt het essentieel dat de bouwsector inzicht heeft in de eigen carbon footprint om effectief en efficiënt te kunnen werken aan de reductie van CO₂-emissie.

Ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter raad van bestuur van BAM, heeft het eerste exemplaar van de publicatie van dit rekenmodel vanmiddag tijdens een symposium in Wassenaar overhandigd aan drs. R.F.M. Lubbers, in zijn hoedanigheid als Kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative. Het Rotterdam Climate Initiative, dat deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van steden en havens in het Clinton Climate Initiative, heeft als doelstelling de CO₂-emissie in 2025 met vijftig procent te reduceren ten opzichte van 1990. In reactie op de ontvangst van de publicatie heeft de heer Lubbers laten weten dat hij het exemplaar aan minister-president mr.dr.dr.h.c. J.P. Balkenende zal overhandigen en hem vragen de aanbevelingen over te nemen.

BAM heeft de berekening van de eigen CO₂-emissie uitgevoerd op basis van het Greenhouse Gas Protocol. Hierbij worden de eigen emissies vastgesteld als gevolg van het energieverbruik van kantoren en bedrijfsruimten, het brandstofverbruik van het wagenpark, de zakelijke vliegreizen van medewerkers en het energieverbruik op bouwplaatsen en productielocaties. De CO₂-emissie van BAM, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in 2007 in Nederland, is berekend op 117 kiloton. Bouwplaatsen en productielocaties vormen het grootste aandeel in de totale CO₂-emissie van BAM, vooral door het aandeel van BAM in asfaltcentrales. BAM zal onderzoeken hoe de CO₂-emissie van asfaltcentrales kan worden gereduceerd, zonder daarbij de concurrentiepositie te verzwakken. Ook zal BAM nagaan welke besparingen verder mogelijk zijn.

De CO₂-emissie bedraagt in Nederland bij benadering gemiddeld elf ton per persoon per jaar. Dit betekent dat de emissie van BAM per medewerker per jaar bij benadering gelijk staat aan de emissie van een gemiddelde Nederlander per jaar. De totale CO₂-emissie in Nederland wordt geschat op 172.400 kiloton. Met 117 kiloton bedraagt de CO2-emissie van BAM 0,07 procent van de totale Nederlandse uitstoot in 2006.

Gelijktijdig met de presentatie van het rekenmodel heeft BAM ook de website www.bamco2desk.nl geopend. Met de CO₂-desk stelt BAM de kennis rond de reductie van CO₂-emissie die in het bedrijf aanwezig is, beschikbaar voor alle partners in het bouwproces. Doelgroepen zijn opdrachtgevers en bouwpartners, die in de gebruiksfase en in de toeleverende keten de CO₂-emissie willen reduceren.

Veel opdrachtgevers hebben ambities op het gebied van duurzaamheid. De rijksoverheid heeft als doel om in 2010 honderd procent duurzaam in te kopen. Om duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te waarborgen in het bouwproces heeft BAM in 2006 een voorstel uitgewerkt om maatschappelijke thema's op te nemen in de selectie- en gunningcriteria in het aanbestedingsproces.

Nadere informatie: A.C. Pronk, (030) 659 86 21.