BAM Rail realiseert perronuitbreiding station Breda

12 april 2006 13:47 - BAM Infra Rail bv

Breda, 12 april 2006 – BAM Rail bv heeft van ProRail opdracht verworven voor ontwerp en bouw van het derde eilandperron van het station Breda, inclusief aanpassingen aan de bestaande railinfrastructuur. De opdrachtsom bedraagt ruim € 12,5 miljoen.

De uitvoering is gestart aan de noordkant van het station en op het goederenemplacement. In een grote buitendienststelling tijdens de herfstvakantie worden de sporen, bovenleiding en beveiliging rondom het station aangepast. Omwonenden en reizigers zullen geen overlast ondervinden van de werkzaamheden. Zodra in december 2006 het nieuwe perron in de dienstregeling wordt opgenomen, heeft BAM Rail veertien nieuwe wissels ingebracht en 2.900 meter spoor aangelegd. Het ontwerp wordt verzorgd door Arcadis.

Station Breda is één van de sleutelprojecten in Nederland waarbij gemeenten en rijk de investeringen in de hogesnelheidslijn (HSL) als katalysator voor stedelijke vernieuwing gebruiken.

Nadere informatie: ing. J.H.M. Urlings, (076) 573 43 86.