BAM restaureert kasteel Loenersloot

15 december 2011 19:36 - Schakel & Schrale bv

Bunnik, 15 december 2011 – Schakel & Schrale (de restauratiespecialist van BAM Utiliteitsbouw) heeft van de stichting Kasteel Loenersloot opdracht verworven voor de restauratie van Kasteel Loenersloot, gelegen in de gelijknamige Utrechtse gemeente. De werkzaamheden betreffen voornamelijk herstel van de kapconstructie en de buitengevels. Verder vernieuwt Schakel & Schrale het bovenstuk van de ronde kasteeltoren, donjon genoemd. De opdrachtsom bedraagt ruim € 1,6 miljoen. Naar verwachting wordt het project in november 2012 afgerond.

Het kasteel, gesitueerd tussen rijksweg A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal, was vanaf de eerste vermelding in 1258 tot eind jaren negentig van de vorige eeuw in particuliere handen. De laatste eigenaar, mevrouw M.F.M. baronesse Van Nagell-Martini Buys, heeft het kasteel in 1997 vermaakt aan de stichting Kasteel Loenersloot met als doel instandhouding van de monumentale waarden. Het beheer van het kasteel is sinds medio 2011 in handen van Het Utrechts Landschap.

Oorspronkelijk had het kasteel een sterk militaire functie. Gaandeweg de geschiedenis kreeg kasteel Loenersloot het karakter van een buitenplaats. Vanaf 1770 is het kasteel regelmatig verbouwd. Hierdoor verschenen er scheuren in de muren. In de loop der tijd verergerden die scheuren en trok het donjon andere delen van het kasteel letterlijk uit het verband met als gevolg veel schade aan muren en plafonds. Deze schade wordt nu hersteld.

Nadere informatie: A.C. Pronk, +31 (0)30 659 86 21.