BAM start 2009 met laag resultaat door dieptepunt woningmarkt

28 mei 2009 14:22 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Nettoresultaat eerste kwartaal 2009: € 8,3 miljoen
  • 90% van verwachte opbrengsten 2009 in portefeuille
  • Verslechtering markten Vastgoed en Bouw
  • Financieringsfaciliteit AM naar Groepsniveau
  • Orderportefeuille blijft op hoog niveau: € 12,7 miljard per 31 maart 2009

Klik hier voor het gehele persbericht.

Gang van zaken in eerste kwartaal 2009

Koninklijke BAM Groep ervaart bij de start van 2009 de sterk gewijzigde marktomstandigheden. Bovendien maken seizoensinvloeden - evenals in voorgaande jaren - de interpretatie van de eerste kwartaalresultaten lastig. De opbrengsten zijn met circa 5% afgenomen tot € 1,78 miljard (2008: € 1,87 miljard). Echter, het effect van valutakoersverschillen in aanmerking genomen zijn de opbrengsten op het niveau van het eerste kwartaal van het voorgaand jaar. De gevolgen van de economische crisis zijn het meest zichtbaar in de sectoren Vastgoed en Bouw. In bijna alle sectoren waren de resultaten lager dan voorgaand jaar; in de vastgoedsector was sprake van verlies. Het totale resultaat vóór belastingen is afgenomen tot € 9,6 miljoen (2008: € 65,7 miljoen). Het nettoresultaat over het eerste kwartaal van 2009 bedraagt € 8,3 miljoen (2008: € 51,6 miljoen).