BAM, Stork en Rook Pijpleidingbouw door Waterbedrijf Groningen geselecteerd voor aanpassing en renovatie winveld pompstation De Groeve

26 juli 2016 13:14 - BAM Infra bv

Tynaarlo, 26 juli 2016 – Waterbedrijf Groningen heeft de renovatie van de infrastructuur en de aanpassing van het winveld van pompstation De Groeve in Tynaarlo in handen gegeven van de samenwerkende partijen BAM Infra, Stork en Rook Pijpleidingbouw. De renovatie van de infrastructuur omvat engineering, het vervaardigen, leveren, conserveren, monteren, beproeven en bedrijfsklaar opleveren van een werkende putteninstallatie. De aanpassingen in het winveld zijn nodig vanwege de inrichting van de omgeving van pompstation De Groeve als natuur- en waterbergingsgebied.

BAM, Stork en Rook Pijpleidingbouw zijn geselecteerd na een aanbesteding waarin naast prijs ook de toegevoegde waarde die partijen inbrengen is getoetst. De integrale aanpak van het project en maatregelen op het gebied van duurzaamheid waren van doorslaggevende betekenis in de uiteindelijke selectie.

Het merendeel van de werkzaamheden bestaat uit het aanpassen van leidingwerken, verwijderen en aanpassen van winputten, het plaatsen van nieuwe trafostations, nieuwe besturingsinstallaties en het aanbrengen van glasvezel en flowmeters.

De renovatie van de infrastructuur en de aanpassing van het winveld worden gelijktijdig uitgevoerd. BAM neemt de civiele werkzaamheden (terreinleidingwerk en bekabeling) voor haar rekening. Stork is verantwoordelijk voor de elektrotechnische installaties en Rook Pijpleidingbouw voert alle werkzaamheden met betrekking tot de waterwininstallaties uit.

In augustus wordt gestart met de werkzaamheden. In juli 2017 is de oplevering.

Nadere informatie: Bart Hogenbosch, bart.hogenbosch@bam.nl, (06) 20 41 26 61.