BAM Techniek - Energy Systems als eerste EPA-U gecertificeerd

20 april 2007 00:00 - BAM Advies & Engineering

Bunnik, 20 april 2007 - BAM Techniek - Energy Systems (het kenniscentrum van BAM Techniek op het gebied van duurzame energie) is gecertificeerd overeenkomstig de BRL 9500-richtlijn. Hiermee is BAM Techniek - Energy Systems het eerste gecertificeerde bedrijf, dat EnergieCertifaten voor gebouwen mag verstrekken.

Het energieprestatiecertificaat voor gebouwen is per 1 januari 2008 verplicht bij transacties (verkoop, verhuur, verbouwing). Eigenaren van publieke gebouwen en woningbouwcorporaties krijgen een jaar langer de tijd om aan deze eis te voldoen.

Het EnergieCertificaat (ook EPA-U genoemd) is vergelijkbaar met het energielabel op een koelkast of auto. Het certificaat geeft de energieprestatie van een gebouw weer, waarbij de categorieën A (groen) tot en met G (rood) worden onderscheiden. Deze energieprestatie wordt bepaald aan de hand van bouwkundige eigenschappen, gebouwgebonden installaties en standaard gebruikersgedrag. Op het certificaat wordt tevens een aantal maatregelen genoemd om de energieprestatie te verbeteren. Het EnergieCertificaat biedt inzicht in de energie(on)zuinigheid van een gebouw. Tevens kan door uitvoering van de geadviseerde besparingsmaatregelen een bijdrage worden geleverd aan een duurzame samenleving en beperking van de CO2-uitstoot.

De onderzoeken en berekeningen voor het verstrekken van EnergieCertificaten voor gebouwen worden door gekwalificeerde adviseurs van BAM Techniek - Energy Systems uitgevoerd conform de BRL 9500-richtlijn. BAM Techniek - Energy Systems is gecertificeerd om zowel standaard als maatwerkadviezen op te stellen.

Nadere informatie:

ing. A.J.W. Uiterweerd, BAM Techniek - Energy Systems, (055) 538 76 00.