BAM Techniek goes offshore

30 november 2006 12:45 - BAM Bouw en Techniek bv

De business unit Technische Automatisering van BAM Techniek heeft onlangs werkzaamheden uitgevoerd op gas productieplatform K15-FB-1 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het productieplatform ligt circa tachtig kilometer uit de Nederlandse kust.

De opdrachtgever, het Duitse bedrijf Bornemann Pumps, heeft in 2000 aan de NAM een compressor geleverd om de gasproductie van het platform en zijn satellieten te vergroten. BAM Techniek heeft toen het besturingsdeel voor zijn rekening genomen. De compressor is kortgeleden gereviseerd en gelijktijdig aangepast met een verbeterd gasafdichtingssysteem.

Bornemann gaf business unit Technische Automatisering wederom de taak de voorbereidende engineering op te pakken en af te stemmen met de NAM. De business unit voerde de engineering uit, deed de montagewerkzaamheden, schreef de PLC software en assisteerde bij het in bedrijf stellen van de vernieuwde compressor.

Meer informatie: www.nam.nl